Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Swyddog Cefnogol Pobl Ifanc (Monitro a Chyllid) Dros Dro hyd at 31/05/2021 - Cyf: 19-272
  • Cyfadran: Plant a Chefnogi Teuluoedd
  • Gwasanaeth: Ieuenctid
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £21,589 - £23,836
  • Gradd tal: 12 - 17
  • Lleoliad(au): Caernarfon

Sut i wneud cais?