Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£16,626 Pro Rata
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 23/11/2018
 • Cyflog:£10,239 - £10,813
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 26/11/2018
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Amgylchedd (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)
 • Gwasanaeth:Cynllunio
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 22/11/2018
 • Cyflog:£18,870 - £20,541
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Pwllheli
 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£17,681 - £18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£36,153 - £39,002
 • Gradd tâl:40 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogi Busnes y Cyngor
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 22/11/2018
 • Cyflog:£18,870-£20,541
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Pensiynau a Chyflogau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£17,681 - £18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Refeniw
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£17,681 - £18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Adfywio Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 06/12/2018
 • Cyflog:£25,463-£28,221
 • Gradd tâl:28 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Cymhorthydd Hamdden - Cyf: 18-271
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Hamdden
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£16,863 - £17,391
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 22/11/2018
 • Cyflog:£21,074 - £23,111
 • Gradd tâl:22 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:Graddfa Soulbury EIP 13 – 16 £48,597 - £52,248 + 3 SPA
 • Gradd tâl:13 - 16
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£25,463 - £28,221
 • Gradd tâl:28 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£30,756- £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 06/12/2018
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 22/11/2018
 • Cyflog:£9.06 - £10.39 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 31/12/2018
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Arfon, Dwyfor, Meirionnydd

GwE

Yn ôl i'r brig Cyfieithydd Dros Dro - Cyf: 18-268
 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 29/11/2018
 • Cyflog:£28,221 - £30,756
 • Gradd tâl:31 - 34
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:00:00 Dydd Gwener 30/11/2018
 • Cyflog:.
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl