Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£29,636 - £31,371
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 15/07/2020
 • Cyflog: £13,062 - £13,323 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 17/07/2020
 • Cyflog:£6,531-£6,661
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 27/07/2020
 • Cyflog:£6,531 - £6,661
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 27/07/2020
 • Cyflog:£6,531 - £6,661
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 24/07/2020
 • Cyflog:£10,885- £11,102
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 15/07/2020
 • Cyflog:Gweler Hysbyseb
 • Gradd tâl:.. - ..
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 03/09/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 22/07/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl:. - .
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 20/07/2020
 • Cyflog:£13,955 - £14,234
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 04/08/2020
 • Cyflog:£11,722 - £11,957
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/07/2020
 • Cyflog:£13,362 - £14,464
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 04/08/2020
 • Cyflog:£16,261 - £17,601
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

Yn ôl i'r brig Rheolwr Strwythurau - Cyf: 20-036
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog:£43,662 - £45,591
 • Gradd tâl:41 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£29,636 - £31,371
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£21,589 - £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Yn ôl i'r brig Rheolwr Y Frondeg - Cyf: 20-045
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/07/2020
 • Cyflog:£16,112 - £16,434
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£18,795 - £19,171 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog:£18,795 - £19,171 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog: £9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog:£22,459.19 - £22,908
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog: £9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 25/09/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/08/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 14/08/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/07/2020
 • Cyflog:£19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/07/2020
 • Cyflog:£35,934 - £37,849
 • Gradd tâl:33 - 35
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/07/2020
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/07/2020
 • Cyflog:£14,784.93 - £16,003.58 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Y Felinheli

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 17/07/2020
 • Cyflog:£50,368 - £53,234
 • Gradd tâl:48 - 51
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 17/07/2020
 • Cyflog:£37,849 - £39,782
 • Gradd tâl:35 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 17/07/2020
 • Cyflog:£37,849 - £39,782
 • Gradd tâl:35 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 24/07/2020
 • Cyflog:£26,999 - £28,785
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 24/07/2020
 • Cyflog:£21,589 - £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 24/07/2020
 • Cyflog:£32,878 - £35,934 y flwyddyn
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl