Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Prentisiaethau

 • Adran:Prentisiaethau
 • Gwasanaeth:Prentisiaethau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/10/2021
 • Cyflog:Graddfa cyflog Prentis Cyngor Gwynedd
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Prentisiaethau
 • Gwasanaeth:Prentisiaethau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 14/10/2021
 • Cyflog:Graddfa Prentis Cyngor Gwynedd
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad, Ynys Môn
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£4,117.17 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£17,297.20 - £18,722.85 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 01/10/2021
 • Cyflog:£13,480 - £13,750 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:Cyflog Blynyddol - £11,932.40 - £11,932.40
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 21/09/2021
 • Cyflog:£4,493-£4.583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 20/09/2021
 • Cyflog:£5,617 - £5,729
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 20/09/2021
 • Cyflog:£4,493 - £4,583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 21/09/2021
 • Cyflog:£4,943-£5,041
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£12,357 - £12,604
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£12,357 - £12,604
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 24/09/2021
 • Cyflog:£9,436 - £9,625
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£6,913 - £7,051
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£4,493 - £4,583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 01/10/2021
 • Cyflog:£6,740 - £6,875
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 29/09/2021
 • Cyflog:£6,478 - £6,608
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£4,145.20 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9,091.35 - £9,840.68 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 22/09/2021
 • Cyflog:£13,616 - £14,232
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 27/09/2021
 • Cyflog:£13,204-£13,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 22/09/2021
 • Cyflog:£11,521 - £11,752 y flwyddyn), yn ôl profiad a chymhwyster
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 01/10/2021
 • Cyflog:£14,604 - £14,896
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Arfon

Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 27/09/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£34,728 - £36,922 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:31 - 33
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogi Busnes y Cyngor
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£42,821 - £44,863
 • Gradd tâl:39 - 41
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Cymhorthydd Cefnogol - Cyf: 21-330
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 20/09/2021
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 28/09/2021
 • Cyflog:I'w benderfynu
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£19,312 i £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Democratiaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£28,157 - £29,936
 • Gradd tâl:31 - 33
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Refeniw
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£19,312 i £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Technoleg Gwybodaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£22,183 - £29,577 y flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Dadansoddwr Cefnogaeth - Cyf: 21-280H2
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Technoleg Gwybodaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£20,092 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£8,873.08 - £9,050.43 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9.43 yr awr
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Bosun Cynorthwyol - Cyf: 21-331
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 24/09/2021
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Pwllheli

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£14,799.43 - £15,095.23 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9.62 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£9.62 - £9.81 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/10/2021
 • Cyflog:£9.62 - £9.81 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£10,535.19 i £10,745.75 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon, Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£7,023.46 - £7,163.84 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon, Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 20/09/2021
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 20/09/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£10,033.51 – 10,234.05 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£8,026.81 - £8,187.24 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£12, 541 - £12,792 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/10/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Rheolwr Plas Maesincla - Cyf: 21-339
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/11/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9.62 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£9.43 Yr Awr
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£19,312 i £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£18,562 - 18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Swyddog Cefnogi Teulu - Cyf: 21-359
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£24,982 i £27,041 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Yn ôl i'r brig Cymhorthydd Clerigol - Cyf: 21-272H2
 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwaith Bwrdeistrefol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£18,562 - 18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Pwllheli
 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwasanaeth Gwastraff a Chomisiynu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Tai ac Eiddo

 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£27,741 - £29,577 y flwyddyn
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/09/2021
 • Cyflog:£27,741 - £29,577
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

GwE

 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£51,951 - £55,854 / £59,625
 • Gradd tâl:13 - 19
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£51,951 - £55,854 / £59,625
 • Gradd tâl:13 - 19
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 06/10/2021
 • Cyflog:-
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Arfon, Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/09/2021
 • Cyflog:£42,000 y flwyddyn (pro rata), a phensiwn hael
 • Gradd tâl:- - -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl