Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£24,313 - £26,317
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£1,994.40 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£3,413.67 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£4,986 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 06/03/2020
 • Cyflog:£43,144 - £47,707
 • Gradd tâl:L3 - L7
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 24/02/2020
 • Cyflog:£24,906-£40,490
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 24/02/2020
 • Cyflog:£6,531-£6,661
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 24/02/2020
 • Cyflog:Lefel 1 £1,046-£1,067 a Lefel 2 £4,354-£4,441
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 13/03/2020
 • Cyflog:£52,643 - £57,986
 • Gradd tâl:L11 - L15
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 03/03/2020
 • Cyflog:£12,281 - £12,526
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£26,999 - £28,785
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 27/03/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 26/02/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 20/03/2020
 • Cyflog:£24,906 - £40,490
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£23,517.61 - £25,456.39 (42 awr yr wythnos, Sifftiau 12 awr)
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Ymchwil a Dadansoddeg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£29,636 - £31,371
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£17,504 - £19,326
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£9,520.74 - £9,711.00 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 19-516
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£26,999 - £28,785 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£18,795 - £19,171 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£18,06 - £18,426 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£22,459.18 - £22,907.99 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:££6,835.41 - £6,972.00
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 25/09/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£11,488.21 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Tai ac Eiddo

 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/03/2020
 • Cyflog:£24,313 - £26,317
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£14,587.80 - £15,790.20
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/03/2020
 • Cyflog:£26,999 - £28,785
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Uned Dechnegol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£39,782 - £41,675
 • Gradd tâl:37 - 39
 • Lleoliad(au):Caernarfon

GwE

 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£50,561 - £54,359 / £58,029
 • Gradd tâl:13 - 16/19
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/02/2020
 • Cyflog:£50,561 - £58,029
 • Gradd tâl:13 - 16
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl