Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£21,074 - £23,111
 • Gradd tâl:22 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£16,626 Pro Rata
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£18,870 - £20,541 Pro Rata
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Amgylchedd (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)
 • Gwasanaeth:I'w gadarnhau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£23,111 - £25,463
 • Gradd tâl:25 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Asiantaeth Cefnffyrdd

Yn ôl i'r brig Cydlynydd Amgylcheddol - Cyf: 18-162
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£36,153 - £39,002
 • Gradd tâl:40 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£36,153 - £39,002
 • Gradd tâl:40 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£17,681-£18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Technoleg Gwybodaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£28,221 - £30,756
 • Gradd tâl:31 - 34
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 25/10/2048
 • Cyflog:£16,863 - £17,391
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 pro rata + 1/3
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Rheolwr Prosiect - Cyf: 18-189
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£36,153 - £39,002
 • Gradd tâl:40 - 43
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 31/10/2018
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 31/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Tai a Chefnogaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£16,863-£17,391 Pro Rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£17,491-£20,055
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£17,491 - £20,055 Pro Rata
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£17,491-£20,055 Pro Rata
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£17,491 - £20,055 Pro Rata
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:JNC 9-12 gyda cymhwyster 7-8 heb gymhwyster
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 18-185
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/09/2018
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

Yn ôl i'r brig Uwch Beiriannydd - Cyf: 178-197
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Uned Reoli
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/10/2018
 • Cyflog:£34,106 - £37,107
 • Gradd tâl:38 - 41
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Yn gadarn o blaid pobl anabl