skip to main content
Cartref > Swyddi ar lein

Swyddi ar lein

Ceisio am swydd ar lein

Cliciwch ar enw’r Adran i gael rhestr o’r swyddi ac yna cliciwch ar bennawd y swydd i gael rhagor o fanylion am swydd.

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i swyddi parhaol yn y maes Iechyd a Gofal. Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o’r Sir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/SOS-Galw-Gofalwyr.aspx

Addysg

Arweinydd Pwnc Saesneg - Ysgol Syr Hugh Owen - Cyf: 22-24624
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£28,866 - £44,450 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
Athro/Athrawes Cymraeg a Saesneg- Ysgol Ardudwy - Cyf: 22-24650
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
14/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£28,866 - £44,450 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Ardudwy, Harlech
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (Dros Dro) Ysgol Glancegin - Cyf: 22-24647
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
15/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (secondiad) blwyddyn
Cyflog:
£28,866 - £44,450 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Glancegin, Maesgeirchan, Bangor
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (Dros Gyfnod Mamolaeth) Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog - Cyf: 22-24619
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
10/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth)
Cyflog:
£28,866 - £44,450 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (25 awr) (Dros Dro) Ysgol Cae Top, Bangor - Cyf: 22-22920-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
07/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 25 Awr
Cyflog:
£12,550 - £12,779 y flwyddyn
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (25 awr) (Dros Dro) Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen - Cyf: 22-24621
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
09/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 25 Awr
Cyflog:
£12,550 - £12,779 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (16 Awr) (Dros Dro) Ysgol Glancegin - Cyf: 22-23530-H4
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
10/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 16 Awr
Cyflog:
£8,032 - £8,178 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ysgol Glancegin, Maesgeirchan, Bangor
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (20 Awr) (Dros Dro) Ysgol Glancegin - Cyf: 22-23531-H4
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
10/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 20 Awr
Cyflog:
£10,040 - £10,223 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ysgol Glancegin, Maesgeirchan, Bangor
Dirprwy Bennaeth Ysgol Y Garnedd, Bangor - Cyf: 22-24623
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
07/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£49,751 - £54,918 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Y Garnedd, Bangor
Pennaeth Cynorthwyol - Ysgol y Moelwyn - Cyf: 22-24630
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
14/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£53,581 - £59,123 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
Pennaeth Ysgol Nebo - Cyf: 22-24648
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
16/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£51,000 - £59,123 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Nebo
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2 (20 awr) (Dros Dro) Ysgol Hirael, Bangor - Cyf: 22-23346-H4
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
15/02/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 20 Awr
Cyflog:
£10,040 - £10,223 y flwyddyn
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Cogydd a Gofal Symudol - Cyf: 22-24617-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 20 Awr
Cyflog:
£10,121 - £10,884 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Cogydd Cynorthwyol Ysgol Hendre - Cyf: 22-23482-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 22.5 Awr
Cyflog:
£10,594 - £10,786 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol yr Hendre, Caernarfon
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Symudol - Cyf: 22-24578-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 15 Awr
Cyflog:
£6,936 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Amrywiol
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Bro Llifon - Cyf: 22-24642
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 10 Awr
Cyflog:
£4,624 - £4,709 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Bro Llifon, Y Groeslon
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Llanrug - Cyf: 22-24614-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 8.75 Awr
Cyflog:
£4,046 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Llanrug

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Gweithredwr Ystafell Reoli a Danfonwr Swyddog Traffig - Cyf: 22-24641
Gwasanaeth:
Uned Rheoli Rhwydwaith
Dyddiad cau:
02/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 42 Awr
Cyflog:
£35,965 - £38,721 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru (CRhTGC/NWTMC), Conwy
Rheolwr Phrosiectau a Rhaglenni x3 - Cyf: 22-24640
Gwasanaeth:
Uned Darparu ac Arolygu
Dyddiad cau:
23/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£41,496 - £43,516 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS4
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Cefnogaeth Gorfforaethol

Cynghorwr Cwsmer Cyswllt Cwsmer (L1) - Cyf: 22-24601
Gwasanaeth:
Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Swyddog Seremonïau Achlysurol - Cyf: 22-23556-H2
Gwasanaeth:
Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.69 yr awr
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Economi a Chymuned

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd - Cyf: 22-24628
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (secondiad) | Hyd at 31/03/2025 | 37 Awr
Cyflog:
£35,411 - £37,261 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Caernarfon
Mentor Cyflogaeth (Cefnogaeth Mewn Gwaith) - Cyf: 22-24626
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
13/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 30/09/2025 | 37 Awr
Cyflog:
£28,793 - £30,698 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Rheolwr Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gwynedd - Cyf: 22-24627
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2025 | 37 Awr
Cyflog:
£35,411 - £37,261 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Uwch Swyddog Traethau - Cyf: 22-24605
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£30,151 - £32,020 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Pwllheli

Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyfreithiwr - Oedolion ac Addysg - Cyf: 22-24620
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cogydd Bryn Blodau - Cyf: 22-23554-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
23/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Bryn Blodau, Llan Ffestiniog
Cogydd Cynorthwyol Plas Maesincla - Cyf: 22-23547-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 24 Awr
Cyflog:
£13,259 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
Cogydd Cynorthwyol Plas Pengwaith - Cyf: 22-24639
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£16,573 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Cartref Plas Pengwaith, Llanberis
Cymhorthydd Gofal Cefn Rodyn - Cyf: 22-24645
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
02/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£20,812 - £21,189 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Cefn Rodyn, Dolgellau
Cymhorthydd Gofal Nos Cefn Rodyn - Cyf: 22-24644
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
02/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 34.5 Awr
Cyflog:
£25,874 - £26,343 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Cefn Rodyn, Dolgellau
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Hafan x2 - Cyf: 22-23539-H4
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cymhorthydd Gofal Plas Hafan Achlysurol - Cyf: 22-23562
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
23/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Gweithiwr Cefnogol - Asiantaeth Gofal Cartref Arfon - Cyf: 22-23574-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Ardal Arfon
Gweithiwr Cymdeithasol Rhan Amser Ardal Arfon - Cyf: 22-22864-H5
Gwasanaeth:
Diogelu, Sicrwydd Ansawdd a Iechyd Meddwl
Dyddiad cau:
02/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 22.2 Awr
Cyflog:
£21,246 - £23,695 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1+2
Lleoliad(au):
Uned Hergest, Bangor

Plant a Chefnogi Teuluoedd

Cymhorthydd Meithrinfa Plas Pawb (Llawn neu Rhan Amser) x2 - Cyf: 22-24615
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2023
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon
Swyddog Cefnogi Teulu - Cyf: 22-24632
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Byw'n Iach Plas Ffrancon, Bethesda
Swyddog Datblygu Gofal Plant - Cyf: 22-24643
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid - Cyf: 22-24593
Gwasanaeth:
Ieuenctid
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2025 | 18.5 Awr
Cyflog:
£13,450 - £14,645 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid - Cyf: 22-24592
Gwasanaeth:
Ieuenctid
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2025 | 37 Awr
Cyflog:
£26,900 - £29,291 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser - Aberdaron - Cyf: 22-23552-H3
Gwasanaeth:
Ieuenctid
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2023 | 2 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser Llanberis - Cyf: 22-23560-H3
Gwasanaeth:
Ieuenctid
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2023 | 2 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Cydlynydd Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth - Cyf: 22-24625
Gwasanaeth:
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Dyddiad cau:
09/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 22.2 Awr
Cyflog:
£16,406 - £17,663 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn (YOTS), Y Felinheli
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol - Cyf: 22-23184
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Dyddiad cau:
31/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Gweithiwr Ffordd x2 - Cyf: 22-24646
Gwasanaeth:
Gwaith Priffyrdd
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Depo Priffyrdd Caernarfon

Tai ac Eiddo

Swyddog Cadwraeth Ynni – Cynghorwr Ynni - Cyf: 22-24610-H2
Gwasanaeth:
Eiddo
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£30,151 - £32,020 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Caernarfon

YGC - Ymgynghoriaeth Gwynedd

Uwch Beiriannydd Traenio - Cyf: 22-24633
Gwasanaeth:
Gwasanaeth Dŵr ac Amgylchedd
Dyddiad cau:
16/02/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£39,493 - £41,496 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Yn gadarn o blaid pobl anabl