skip to main content
header_main

Rhestr swyddi

Cartref > Trigolion > Swyddi > Swyddi ar lein

Ceisio am swydd ar lein

£ -

Swyddi ar lein

Addysg

Athro / Athrawes Mathemateg CA3 A CA4 (Swydd Dros Dro Cyfnod Mamolaeth Rhan Amser 0.8 ) Ysgol Botwnnog, Llyn, LL53 8PY
Cyfeirnod personel:
24-27364
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 0.8 Awr
Cyflog:
£24,595 - £37,872 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Botwnnog, Pwllheli
Dyddiad cau 28/06/2024 12:00
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (16.25 awr) (Dros Dro) Ysgol Crud Y Werin, Aberdaron
Cyfeirnod personel:
24-27360
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2025 | 16.25 Awr
Cyflog:
£15,371 - £23,670 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Crud y Werin, Aberdaron
Dyddiad cau 02/07/2024 12:00
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 (13 awr) (Dros Dro) Ysgol Treferthyr, Cricieth
Cyfeirnod personel:
24-27356
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2025 | 13 Awr
Cyflog:
£12,297 - £18,936 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Treferthyr, Criccieth
Dyddiad cau 27/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY (Meddygol) Lefel 2 (20 awr) (Dros Dro) Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor
Cyfeirnod personel:
24-27229-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 20 Awr
Cyflog:
£11,216 - £11,404 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Bro Plennydd, Y Ffor
Dyddiad cau 01/07/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (10 awr) (Dros Dro) Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor
Cyfeirnod personel:
24-27334
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 10 Awr
Cyflog:
£5,468 - £5,559 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Bro Plennydd, Y Ffor
Dyddiad cau 24/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (20 awr) (Dros Dro) Ysgol Waunfawr
Cyfeirnod personel:
24-27267-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2025 | 20 Awr
Cyflog:
£10,935 - £11,118 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Waunfawr
Dyddiad cau 21/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (27.5 awr) (Dros Dro) Ysgol Cefn Coch
Cyfeirnod personel:
24-27321-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 27.5 Awr
Cyflog:
£15,037 - £15,288 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth
Dyddiad cau 28/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (30 awr) (Dros Dro) Ysgol Waunfawr
Cyfeirnod personel:
24-27316
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2025 | 30 Awr
Cyflog:
£16,404 - £16,678 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Waunfawr
Dyddiad cau 21/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (10 awr) a Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (20 awr) (Dros Dro) Ysgol Yr Eifl, Trefor
Cyfeirnod personel:
24-27363
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 30 Awr
Cyflog:
£16,825 - £17,105 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Yr Eifl, Trefor
Dyddiad cau 01/07/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (25 awr), Goruchwyliwr Clwb Brecwast (5 awr) a Goruchwyliwr Ganol Dydd (5 awr) Ysgol Pennal
Cyfeirnod personel:
24-27350
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 35 Awr
Cyflog:
£18,742 - £18,970 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Pennal, Machynlleth
Dyddiad cau 27/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (26.25 awr) (Dros Gyfnod Mamolaeth) Ysgol Treferthyr, Cricieth
Cyfeirnod personel:
24-27358
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 26.25 Awr
Cyflog:
£14,353 - £14,593 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Treferthyr, Criccieth
Dyddiad cau 25/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (32 awr) Ysgol Llandwrog
Cyfeirnod personel:
24-27357
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 32 Awr
Cyflog:
£17,497 - £17,790 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Llandwrog
Dyddiad cau 28/06/2024 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (25 awr) (Dros Dro) Ysgol Waunfawr
Cyfeirnod personel:
24-27268-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2025 | 25 Awr
Cyflog:
£13,669 - £13,898 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Waunfawr
Dyddiad cau 21/06/2024 12:00
Goruchwyliwr Amser Cinio (5 awr) Ysgol y Garnedd, Bangor
Cyfeirnod personel:
23-25452-H4
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,317 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Y Garnedd, Bangor
Dyddiad cau 21/06/2024 12:00
Goruchwyliwr Clwb Brecwast (5 awr) Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Cyfeirnod personel:
24-27225-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,536 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 24/06/2024 12:00
Goruchwyliwr Ganol Dydd (5 awr) Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Cyfeirnod personel:
24-27226-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,536 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 24/06/2024 12:00
Pennaeth Ysgol Dolbadarn, Llanberis
Cyfeirnod personel:
24-27341
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£57,064 - £66,148 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Dolbadarn, Llanberis, Caernarfon
Dyddiad cau 25/06/2024 12:00
Pennaeth Ysgol Edern
Cyfeirnod personel:
24-27339
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£55,776 - £64,540 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Edern, Pwllheli
Dyddiad cau 24/06/2024 12:00
Swyddog Bugeiliol (Llawn Amser, Parhaol), Ysgol Brynrefail, Llanrug
Cyfeirnod personel:
24-27343
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,949 - £24,990 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Brynrefail, Llanrug
Dyddiad cau 28/06/2024 12:00
Swyddog Datblygu Rygbi Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Hafod Lon, Pwllheli
Cyfeirnod personel:
24-27365
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 35 Awr
Cyflog:
£22,981 - £24,575 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Ysgol Glan y Môr, Pwllheli
Dyddiad cau 05/07/2024 12:00
Cogydd a Gofal Ysgol Edern
Cyfeirnod personel:
24-27352
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 25 Awr
Cyflog:
£13,740 - £14,693
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Ysgol Edern, Pwllheli
Dyddiad cau 27/06/2024 10:00
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol - Ysgol Llandygai
Cyfeirnod personel:
24-27359
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 6.25 Awr
Cyflog:
£3,162
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Llandygai, Bangor
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Garnedd Bangor
Cyfeirnod personel:
24-27309-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
£6,325
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Y Garnedd, Bangor
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Tryfan
Cyfeirnod personel:
24-27361
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 10 Awr
Cyflog:
£5,060
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Tryfan, Bangor
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Cymhorthydd Clwb Brecwast Ysgol Edern
Cyfeirnod personel:
24-27353
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,530
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Edern, Pwllheli
Dyddiad cau 27/06/2024 10:00
Glanhawr Goruchwyliol Gofal - Ysgol Y Traeth Abermaw
Cyfeirnod personel:
24-27355
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 20 Awr
Cyflog:
£10,358 - £10,529
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Ysgol y Traeth, Abermaw
Dyddiad cau 27/06/2024 10:00
Glanhawr Goruchwyliol Ysgol Maenofferen
Cyfeirnod personel:
24-27270-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 21.5 Awr
Cyflog:
£11,135 - £11,319
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 03/07/2024 10:00
Glanhawr Ysgol Hafod Lon
Cyfeirnod personel:
24-27295-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
£6,368.26
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth
Dyddiad cau 25/06/2024 10:00
Glanhawr Ysgol Maenofferen
Cyfeirnod personel:
24-27294-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 8.5 Awr
Cyflog:
£4,330.42
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 25/06/2024 10:00
Glanhawr Ysgol Uwchradd Tywyn
Cyfeirnod personel:
24-27271-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 9 Awr
Cyflog:
£4,522 - £4,522
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Uwchradd Tywyn
Dyddiad cau 03/07/2024 10:00

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Gweithredwr Ystafell Rheolaeth / Anfonwr
Cyfeirnod personel:
24-27340
Gwasanaeth:
Uned Rheoli Rhwydwaith
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 42 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru (CRhTGC/NWTMC), Conwy
Dyddiad cau 08/07/2024 10:00
Dadansoddwr Trawsnewid Data TG a System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS)
Cyfeirnod personel:
24-27222-H2
Gwasanaeth:
Uned Busnes a Statudol
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
£37,336 - £39,186
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 11/07/2024 10:00

Economi a Chymuned

Swyddog Prosiectau (SPF Gogledd) x2
Cyfeirnod personel:
24-27333
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (secondiad) naw mis | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 26/06/2024 10:00
Swyddog Prosiect Dehongli ac Ymgysylltu Cymunedol LleCHI LleNI
Cyfeirnod personel:
24-27348
Gwasanaeth:
Rhaglenni Adfywio
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 30/06/2029 | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Swyddog Prosiect Dysgu a Datblygu Sgiliau LleCHI LleNI
Cyfeirnod personel:
24-27346
Gwasanaeth:
Rhaglenni Adfywio
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 30/06/2029 | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan
Cyfeirnod personel:
24-27337
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 25 Awr
Cyflog:
£15,878 - £16,143
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Dyddiad cau 24/06/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan
Cyfeirnod personel:
24-27367
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 34.5 Awr
Cyflog:
£21,912 - £22,278
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Dyddiad cau 11/07/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan Achlysurol
Cyfeirnod personel:
24-27338
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Dyddiad cau 24/06/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Hedd
Cyfeirnod personel:
24-27092-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 24.375 Awr
Cyflog:
£20,641 - £20,987
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Dyddiad cau 26/06/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Hedd
Cyfeirnod personel:
24-27347
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 28 Awr
Cyflog:
£17,783 - £18,081 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Dyddiad cau 26/06/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Pengwaith Achlysurol
Cyfeirnod personel:
24-27304
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Pengwaith, Llanberis
Dyddiad cau 13/07/2024 10:00
Arweinydd Iechyd Meddwl Ardal De Gwynedd
Cyfeirnod personel:
24-27299
Gwasanaeth:
Diogelu, Sicrwydd Ansawdd a Iechyd Meddwl
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£49,498 - £51,515
Gradd tâl:
PS7
Lleoliad(au):
Canolfan Cyswllt Cwsmer Penrhyndeudraeth
Dyddiad cau 25/06/2024 10:00
Cogydd Cynorthwyol Frondeg
Cyfeirnod personel:
24-27336
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 26 Awr
Cyflog:
£15,977 - £16,242
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Frondeg, Caernarfon
Dyddiad cau 24/06/2024 10:00
Cogydd Fron Deg
Cyfeirnod personel:
24-27335
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£19,697 - £21,064
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Cartref Frondeg, Caernarfon
Dyddiad cau 24/06/2024 10:00
Cymhorthydd Gofal Tan Y Marian
Cyfeirnod personel:
24-27342
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£23,500 - £23,893
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Tan y Marian, Pwllheli
Dyddiad cau 25/06/2024 10:00

Plant a Chefnogi Teuluoedd

Gweithiwr Cymdeithasol (Glas Weithiwr (L1) Gweithiwr Cymdeithasol (L2) Gweithiwr Cymdeithasol Arweiniol (L3) )
Cyfeirnod personel:
24-27290-H2
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£34,834 - £41,418
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 21/06/2024 10:00
Gweithiwr Cymdeithasol (Gweithiwr Cymdeithasol (L2) Gweithiwr Cymdeithasol Arweiniol (L3) )
Cyfeirnod personel:
24-27349
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£37,336 - £41,418 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 26/06/2024 10:00
Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant
Cyfeirnod personel:
24-27344-H2
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£41,418 - £43,421 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Morfa Bychan
Dyddiad cau 03/07/2024 10:00
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol Arfon
Cyfeirnod personel:
24-27330
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol Dwyfor
Cyfeirnod personel:
24-27329
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol Meirionnydd
Cyfeirnod personel:
24-27328
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 01/07/2024 10:00

Tai ac Eiddo

Swyddog Iechyd Amgylchedd Tai (De)
Cyfeirnod personel:
24-27308
Gwasanaeth:
Tai
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£39,186 - £41,418
Gradd tâl:
PS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 05/07/2024 10:00

Byw'n Iach

Rheolwr ar Ddyletswydd Penllyn, Y Bala
Cyfeirnod personel:
24-27327
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Dyddiad cau 26/06/2024 09:00
Yn gadarn o blaid pobl anabl

Chwilio am swydd