skip to main content
Cartref > Swyddi ar lein

Swyddi ar lein

Ceisio am swydd ar lein

Cliciwch ar enw’r Adran i gael rhestr o’r swyddi ac yna cliciwch ar bennawd y swydd i gael rhagor o fanylion am swydd.

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i swyddi parhaol yn y maes Iechyd a Gofal. Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o’r Sir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/SOS-Galw-Gofalwyr.aspx

Cynllun Yfory

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg - Cyf: 22-24735
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2027 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cynllunio - Cyf: 22-24736
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2027 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Datblygu’r Economi - Cyf: 22-24742
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2027 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Dylunio a Chyfathrebu Digidol - Cyf: 22-24737
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2027 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Stadau - Cyf: 22-24741
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2027 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caernarfon

Prentisiaethau

Prentis Arwain Tîm Arlwyo a Glanhau - Cyf: 22-24752
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Cefnogi Busnes a Systemau - Cyf: 22-24756
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Dolgellau
Prentis Cefnogi Busnes Gwaith Gwynedd - Cyf: 22-24748
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Cefnogi Busnes Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cyf: 22-24743
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Prentis Cefnogi Teuluoedd - Cyf: 22-24744
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Cyllid x2 - Cyf: 22-24745
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro tair blynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Chwaraeon x6 - Cyf: 22-24762
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Datblygiad Cynnar Plant - Cyf: 22-24753
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Gofal Cymunedol x5 - Cyf: 22-24755
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Gofal Plant - Cyf: 22-24760
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon
Prentis Gradd Gwyddor Data NMWTRA - Cyf: 22-24747
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro tair blynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Gradd Peirianneg Meddalwedd YGC - Cyf: 22-24749
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro tair blynedd
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Gwaith Ieuenctid ac Chefnogi Dysgu - Cyf: 22-24750
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Prentis Maes Gofal Oedolion x2 - Cyf: 22-24761
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Parciau Gwledig x2 - Cyf: 22-24763
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Peirianneg Sifil NMWTRA x2 - Cyf: 22-24754
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Amrywiol
Prentis Peirianneg Sifil YGC - Cyf: 22-24751
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon

Addysg

Athro/Athrawes Mathemateg a Chyd-Gysylltydd Rhifedd- Ysgol Ardudwy - Cyf: 22-24812
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
28/03/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£28,866 - £44,450 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Ardudwy, Harlech
Athro/Athrawes Blwyddyn 2 a 3 a Pennaeth Cynorthwyol (26 awr) Ysgol Ffridd y Llyn, Y Bala - Cyf: 22-24804
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
20/04/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 26 Awr
Cyflog:
£31,201 - £38,211 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Ffridd Y Llyn,Y Bala
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (17.5 Awr) Ysgol Bontnewydd - Cyf: 22-24835
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
30/03/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 17.5 Awr
Cyflog:
£8,785 - £8,945 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Bontnewydd
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (6 Awr) (Dros Dro) ADY Ysgol Rhiwlas - Cyf: 22-24684-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
30/03/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 6 Awr
Cyflog:
£3,012 - £3,067 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Rhiwlas, Bangor
Dirprwy Brifathro/awes- Ysgol Dyffryn Nantlle - Cyf: 22-24810
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
30/03/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£57,790 - £63,656 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes
Glanhawr/wraig- Ysgol Ardudwy - Cyf: 22-24811
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
28/03/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
42 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Ardudwy, Harlech
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1 (6 awr) Ysgol Ffridd y Llyn, Y Bala - Cyf: 22-24807
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
17/04/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 6 Awr
Cyflog:
£2,746 - £2,883 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Ffridd Y Llyn,Y Bala
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Penybryn Tywyn - Cyf: 22-24829
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 10 Awr
Cyflog:
£4,624 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Penybryn, Tywyn
Glanhawr Ysgol Penybryn Tywyn - Cyf: 22-24828
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 15 Awr
Cyflog:
£7,302 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Penybryn, Tywyn
Glanhawr Ysgol Tryfan - Cyf: 22-24713-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 11.25 Awr
Cyflog:
£5,476.81 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
41 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Tryfan, Bangor
Cwnselydd Ysgol - Cyf: 22-24795
Gwasanaeth:
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2025
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
S4
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Caernarfon
Uwch Gymhorthydd Arbenigol SIY - Cyf: 22-24822
Gwasanaeth:
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd)
Cyflog:
£18,524 - £20,300 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Amrywiol

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Rheolwr Strwythurau - Cyf: 22-24815
Gwasanaeth:
Uned Darparu ac Arolygu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£47,573 - £49,590 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS7
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Cefnogaeth Gorfforaethol

Cymhorthydd Rheoli Cofnodion - Cyf: 22-24832
Gwasanaeth:
Ymchwil a Gwybodaeth
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 22.2 Awr
Cyflog:
£13,421 - £14,432 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Arweinydd Busnes Dysgu a Datblygu'r Sefydliad - Cyf: 22-24823
Gwasanaeth:
Dysgu a Datblygu'r Sefydliad
Dyddiad cau:
10/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£32,909 - £34,723 y flwyddyn
Gradd tâl:
S4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynghorwr Cwsmer Cyswllt Cwsmer - Cyf: 22-24774
Gwasanaeth:
Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Cymhorthydd Gweinyddol PWL - Cyf: 22-24694
Gwasanaeth:
Cefnogol
Dyddiad cau:
27/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Economi a Chymuned

Cydlynydd Treftadaeth Byd Gogledd Orllewin Cymru - Cyf: 22-24809
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro tair blynedd | 37 Awr
Cyflog:
£32,909 - £34,723 y flwyddyn
Gradd tâl:
S4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Swyddog Traethau Porthmadog - Cyf: 22-24806
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Swyddfa Harbwr Porthmadog
Cymhorthydd Safle Storiel Achlysurol - Cyf: 22-24768
Gwasanaeth:
Amgueddfeydd ac Orielau
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.59 yr awr
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Amgueddfa Ac Oriel Gwynedd, Bangor
Mentor Cyflogaeth - Cyf: 22-24836
Dyddiad cau:
10/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£30,151 - £32,020 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Sirol

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Ymarferydd Arweiniol Ardal Llyn - Cyf: 22-23579-H3
Gwasanaeth:
Oedolion
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£39,493 - £41,496 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Pwllheli
Cymhorthydd Domestic Llys Cadfan Achlysurol - Cyf: 22-24831
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.59 yr awr
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan Achlysurol - Cyf: 22-24697-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 - £10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Nos Llys Cadfan - Cyf: 22-24830
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
20/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 34.5 Awr
Cyflog:
£25,873 - £26,342 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Gwilym x2 - Cyf: 22-24817
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 29.25 Awr
Cyflog:
£21,272 - £22,334 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Gwilym, Penygroes
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Hafan x2 - Cyf: 22-23539-H7
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cymhorthydd Gofal Plas Gwilym - Cyf: 22-24820
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£16,874 - £17,180 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Gwilym, Penygroes
Cymhorthydd Gofal Plas Hafan - Cyf: 22-24794-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£20,812 - £21,189 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cymhorthydd Gofal Plas Hedd - Cyf: 22-24825
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
13/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 35 Awr
Cyflog:
£19,678 - £20,043 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Cymhorthydd Gofal Plas Pengwaith Achlysurol - Cyf: 22-24677
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Pengwaith, Llanberis
Cymhorthydd Domestic Cegin Plas Pengwaith Achlysurol - Cyf: 22-24718
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 - £10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Pengwaith, Llanberis
Cymhorthydd Gofal Plas Y Don Achlysurol - Cyf: 22-24787
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas y Don, Pwllheli
Gweithiwr Cefnogol Asiantaeth Gofal Cartref Dwyfor - Cyf: 22-23087-H10
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 - £10.98 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cefnogol - Asiantaeth Gofal Cartref Arfon - Cyf: 22-23574-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 22-24776
Gwasanaeth:
Diogelu, Sicrwydd Ansawdd a Iechyd Meddwl
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£35,411 - £37,261 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1+2
Lleoliad(au):
Uned Hergest, Bangor
Gweithiwr Cefnogol x2 - Cyf: 22-24589-H3
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£20,812 - £21,189 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cefnogol Cymunedol Anabledd Dysgu (Meirionnydd) - Cyf: 22-24717-H2
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 15 Awr
Cyflog:
£8,437 - £8,590 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Ardal Meirionnydd

Plant a Chefnogi Teuluoedd

Cymhorthydd Meithrinfa Plas Pawb Achlysurol - Cyf: 22-24672-H3
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon
Cymhorthydd Meithrinfa Plas Pawb Dros Dro x2 - Cyf: 22-24800
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£20,812 - £21,189 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon
Swyddog Cefnogi Teulu Dros Dro - Cyf: 22-24798
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro - Cyf: 22-24802
Gwasanaeth:
Plant a Theuluoedd
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£35,411 - £37,261 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cydlynydd Digartrefedd Ieuenctid - Cyf: 22-24826
Gwasanaeth:
Ieuenctid
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 18.5 Awr
Cyflog:
£15,075 - £16,010 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol - Cyf: 22-23184
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cymdeithasol - Awtistiaeth - Cyf: 22-24819
Gwasanaeth:
Adnoddau Gofal / Comisiynu
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£35,411 - £37,261 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Caernarfon

Priffyrdd, Peirianneg a YGC

Peiriannydd Cynorthwyol SUDS - Cyf: 22-24816
Gwasanaeth:
YGC
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£32,909 - £34,723 y flwyddyn
Gradd tâl:
S4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cynorthwyydd Darnau a Gwasanaeth - Cyf: 22-24683-H2
Gwasanaeth:
Gwaith Priffyrdd
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Depo Ffordd y Bala, Dolgellau
Gweithiwr Tim Tacluso ‘Ardal Ni’ - Cyf: 22-24821
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Ardal Arfon
Warden Gorfodaeth Stryd - Cyf: 22-24813
Dyddiad cau:
30/03/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Depo Priffyrdd Caernarfon

GwE - Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol

Swyddog Cefnogi Busnes - Cyf: 22-24785
Dyddiad cau:
06/04/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Swyddi cyffredinol

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon - Cyf: 22-24824
Gwasanaeth:
Swyddi cyffredinol
Dyddiad cau:
03/04/2023 05:00
Cyflog:
£39,493 - £42,503 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Yn gadarn o blaid pobl anabl