Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Prentisiaethau

 • Adran:Prentisiaethau
 • Gwasanaeth:Prentisiaethau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:Graddfa cyflog Prentis Cyngor Gwynedd
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Prentisiaethau
 • Gwasanaeth:Prentisiaethau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 18/11/2021
 • Cyflog:Graddfa cyflog Prentis Cyngor Gwynedd
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 25/10/2021
 • Cyflog:£44,863 - £46,845 y flwyddyn
 • Gradd tâl:41 - 43
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 02/11/2021
 • Cyflog:£4,493 - £4,583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 02/11/2021
 • Cyflog:£5,392-£5,500
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 02/11/2021
 • Cyflog:£4,493- £4,583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 02/11/2021
 • Cyflog:£4,493 - £4,583
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£1,797 - £1,833
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 01/11/2021
 • Cyflog:£8,638 - £8,810
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£2,058 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£4,117 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£4,117 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 01/11/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 05/11/2021
 • Cyflog:Pwynt 10 -13 sef £1,562 - £1,650 y flwyddyn (pro rata)
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 03/11/2021
 • Cyflog:£17,559 - £17,910
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 12/11/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 26/10/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333 pro rata yn ôl profiad a chymhwyster.
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 05/11/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 03/11/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Trafnidiaeth a Gofal Stryd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£3,094 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 18/11/2021
 • Cyflog:£38,890 i £40,876 y flwyddyn
 • Gradd tâl:35 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£32,910 – £34,728 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£30,451 i £32,234 y flwyddyn
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£30,451 i £32,234 y flwyddyn
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£24,982 i £27,041 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£23,517.61 – £25,456.39 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:I'w benderfynu
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog: £20,092 - £21,748
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Dysgu a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Cefnogi Busnes
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 18/11/2021
 • Cyflog:£24,982 i £27,041 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£9.62 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog: £9.62 yr awr - £9.81 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog: £32,910 - £34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£16,455 - £17,364 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 11/11/2021
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£10,033 - £10,234 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£8,026.81 - £8,187.24 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/11/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£9.62 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Is Rheolwr Tan Y Marian - Cyf: 21-377H2
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 11/11/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£9.43 Yr Awr
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£10.00 - £11.11 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Dolgellau, Pwllheli
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 21-428
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Dolgellau, Pwllheli
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 21-436
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Preswyl, Maethu, Mabwysiadu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£27,741 - £29,577 y flwyddyn
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad

Tai ac Eiddo

 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Ffyrdd a Pheirianneg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/11/2021
 • Cyflog:£30,451 - £ 32,234
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Uned Dechnegol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£40,876 - £42,821
 • Gradd tâl:37 - 39
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Uned Dechnegol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£36,922 i £38,890 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:33 - 35
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Uned Dechnegol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 08/11/2021
 • Cyflog:£34,728 - £36,922
 • Gradd tâl:31 - 33
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth:Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 08/11/2021
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 y flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Byw'n Iach

 • Adran:Byw'n Iach
 • Gwasanaeth:Byw'n Iach
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/10/2021
 • Cyflog:£9,150 - £10,103 y flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Byw'n Iach
 • Gwasanaeth:Byw'n Iach
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 01/11/2021
 • Cyflog:£20,444 - £22,130 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Swyddi Cyffredinol

Yn ôl i'r brig Swyddog Datblygu - Cyf: -
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 01/11/2021
 • Cyflog:£18,500 - £20,860 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfr
 • Gradd tâl:- - -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl