skip to main content
header_main

Rhestr swyddi

Cartref > Trigolion > Swyddi > Swyddi ar lein

Ceisio am swydd ar lein

£ -

Swyddi ar lein

Addysg

3 x Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (rhan amser) (Anghenion Dysgu Ychwanegol) - Ysgol Pendalar
Cyfeirnod personel:
23-25629
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£17,361 - £17,651 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Pendalar, Caernarfon
Dyddiad cau 30/11/2023 12:00
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
Cyfeirnod personel:
23-25642
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£30,742 - £47,340 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
Dyddiad cau 14/12/2023 12:00
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (Dros Gyfnod Mamolaeth) Ysgol Tanycastell, Harlech
Cyfeirnod personel:
23-25650
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth)
Cyflog:
£30,742 - £47,340 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Tanycastell, Harlech
Dyddiad cau 30/11/2023 12:00
Athro/Athrawes Cymraeg a Saesneg (Gyfnod Mamolaeth) - Ysgol y Moelwyn
Cyfeirnod personel:
23-25679
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth)
Cyflog:
£30,742 - £47,340 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 15/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (27.5 Awr) Ysgol Y Felinheli
Cyfeirnod personel:
23-25666
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£15,037 - £15,288 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Y Felinheli
Dyddiad cau 30/11/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (32.5 awr) (Dros Dro) Ysgol y Garnedd, Bangor
Cyfeirnod personel:
23-25610-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 32.5 Awr
Cyflog:
£17,771 - £18,068 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Y Garnedd, Bangor
Dyddiad cau 08/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (15 awr) (Dros Gyfnod Mamolaeth) Ysgol O M Edwards
Cyfeirnod personel:
23-25665
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 15 Awr
Cyflog:
£7,992 - £8,125 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn
Dyddiad cau 01/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (25 awr) (Dros Dro) Ysgol Waunfawr
Cyfeirnod personel:
23-25625-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 25 Awr
Cyflog:
£13,670 - £13,898 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Waunfawr
Dyddiad cau 08/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (26.25 awr) (Dros Gyfnod Mamolaeth) Ysgol Treferthyr, Cricieth
Cyfeirnod personel:
23-25459-H3
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 26.25 Awr
Cyflog:
£14,353 - £14,593 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Treferthyr, Criccieth
Dyddiad cau 08/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (27.5 Awr) (Dros Dro) Ysgol Glancegin
Cyfeirnod personel:
23-25678
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 27.5 Awr
Cyflog:
£15,037 - £15,288 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Glancegin, Maesgeirchan, Bangor
Dyddiad cau 06/12/2023 12:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 un i un (rhan amser) - Ysgol Eifionydd
Cyfeirnod personel:
23-25683
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£14,021 - £14,255 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Eifionydd, Porthmadog
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 3 - Ysgol Syr Hugh Owen
Cyfeirnod personel:
23-25675
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£18,843 - £20,150 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 4 - Ysgol Syr Hugh Owen
Cyfeirnod personel:
23-25685
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£22,949 - £24,990 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Dirprwy Bennaeth Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth
Cyfeirnod personel:
23-25657
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£57,064 - £62,966 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth
Dyddiad cau 01/12/2023 12:00
Gofalwr - Ysgol Pendalar
Cyfeirnod personel:
23-25649
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£24,294 - £25,979 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Ysgol Pendalar, Caernarfon
Dyddiad cau 06/12/2023 12:00
Pennaeth Mathemateg - Ysgol y Moelwyn
Cyfeirnod personel:
23-25682
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£30,742 - £47,340 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
Dyddiad cau 15/12/2023 12:00
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1 - Ysgol Ardudwy
Cyfeirnod personel:
23-25628-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£12,209 - £12,411 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Ardudwy, Harlech
Dyddiad cau 18/12/2023 12:00
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Godre'r Berwyn
Cyfeirnod personel:
23-25676
Gwasanaeth:
Ysgolion
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£18,843 - £20,150 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Dyddiad cau 01/12/2023 12:00
Cogydd a Gofal Symudol
Cyfeirnod personel:
23-25504-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 20 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Amrywiol
Dyddiad cau 13/12/2023 10:00
Cogydd a Gofal Ysgol Ein Harglwyddes
Cyfeirnod personel:
23-25658
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 23.75 Awr
Cyflog:
£15,594 - £16,675
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Godre'r Berwyn
Cyfeirnod personel:
23-25664
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 22.5 Awr
Cyflog:
£11,385
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Uwchradd Tywyn
Cyfeirnod personel:
23-25660
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 26.25 Awr
Cyflog:
£13,282 - £13,527
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Uwchradd Tywyn
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00
Cymhorthydd Clwb Brecwast Ysgol Ein Harglwyddes
Cyfeirnod personel:
23-25659
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,530.08
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00
Cymhorthydd Clwb Brecwast Ysgol Godre'r Berwyn
Cyfeirnod personel:
23-25663
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00
Glanhawr a Gofal Ysgol Llanbedrog
Cyfeirnod personel:
23-25688
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 21 Awr
Cyflog:
£11,186 - £10,821
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Llanbedrog, Pwllheli
Dyddiad cau 11/12/2023 10:00
Glanhawr Ysgol Cymerau
Cyfeirnod personel:
23-25695
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Cymerau, Pwllheli
Dyddiad cau 13/12/2023 10:00
Glanhawr Ysgol Godre'r Berwyn
Cyfeirnod personel:
23-25484-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 16 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00
Gweithredwr Til Ysgol Botwnnog
Cyfeirnod personel:
23-25673
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 10 Awr
Cyflog:
£5,060 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
40 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Botwnnog, Pwllheli
Dyddiad cau 06/12/2023 10:00
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser - Deiniolen x3
Cyfeirnod personel:
23-25619-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaeth Ieuenctid
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 2 Awr
Cyflog:
£11.18
Lleoliad(au):
Llyfrgell Deiniolen
Dyddiad cau 06/12/2023 10:00
Cwnselydd Ysgol x2
Cyfeirnod personel:
23-25640
Gwasanaeth:
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 37 Awr
Cyflog:
£34,834 - £36,648
Gradd tâl:
S4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Cymhorthydd Arbenigol Cyfathrebu a Rhyngweithio Lefel 3 (Rhan Amser)
Cyfeirnod personel:
23-25529-H2
Gwasanaeth:
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£16,958 - £18,134 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Amrywiol
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Rheolwr Cynorthwyol Cynhwysiad Dros Dro
Cyfeirnod personel:
23-25689
Gwasanaeth:
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 11/12/2023 10:00

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Archwiliwr Dechnegydd Archwiliadau Arbenigol
Cyfeirnod personel:
23-25651
Gwasanaeth:
Uned Darparu ac Arolygu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Parc Menai, Bangor
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Cydlynydd Coedyddiaeth
Cyfeirnod personel:
23-25648
Gwasanaeth:
Uned Busnes a Statudol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£43,421 - £45,441
Gradd tâl:
PS4
Lleoliad(au):
Amrywiol
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Ecolegydd Cynorthwyol
Cyfeirnod personel:
23-25601
Gwasanaeth:
Uned Busnes a Statudol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£37,336 - £39,186
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Parc Menai, Bangor
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00

Cefnogaeth Gorfforaethol

Swyddog Prosiect Iechyd, Diogelwch a Llesiant
Cyfeirnod personel:
23-25681
Gwasanaeth:
Iechyd, Diogelwch a Llesiant
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol
Cyfeirnod personel:
23-25680
Gwasanaeth:
Iechyd, Diogelwch a Llesiant
Math Swydd/Oriau:
Dros dro wyth mis | 22.2 Awr
Cyflog:
£22,401 - £23,511
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Gweinyddwr Systemau Cynorthwyol
Cyfeirnod personel:
23-25655
Gwasanaeth:
Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Canolfan Cyswllt Cwsmer Penrhyndeudraeth
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00

Cyllid

Swyddog Systemau
Cyfeirnod personel:
23-25613
Gwasanaeth:
Pensiynau
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00

Economi a Chymuned

Swyddog Addysg (Archifau / Amgueddfeydd)
Cyfeirnod personel:
23-25661
Gwasanaeth:
Archifau
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 18.5 Awr
Cyflog:
£18,667 - £19,592 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Archifdy Caernarfon
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00
Swyddog Cyfathrebu a Gwybodaeth
Cyfeirnod personel:
23-25653
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Rhanbarthol
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00

Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyfreithiwr
Cyfeirnod personel:
23-25654
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£41,418 - £43,421
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cogydd Cynorthwyol Plas Maesincla
Cyfeirnod personel:
23-25692
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 24 Awr
Cyflog:
£14,748 - £14,992
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
Dyddiad cau 19/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan
Cyfeirnod personel:
23-25690
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£23,500 - £23,893
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Dyddiad cau 11/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan
Cyfeirnod personel:
23-25691
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 34.5 Awr
Cyflog:
£21,912 - £22,278
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Dyddiad cau 11/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Nos Hafod Mawddach x2
Cyfeirnod personel:
23-25298-H4
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 23 Awr
Cyflog:
£14,608 - £14,852
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Hafod Mawddach, Abermaw
Dyddiad cau 11/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Hedd
Cyfeirnod personel:
23-25631-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£19,054 - £19,372
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Dyddiad cau 21/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Hedd
Cyfeirnod personel:
23-25639
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 20 Awr
Cyflog:
£12,702 - £12,915
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Dyddiad cau 14/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Maesincla
Cyfeirnod personel:
23-25591-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 23 Awr
Cyflog:
£14,608 - £14,852
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
Dyddiad cau 06/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Plas Y Don Achlysurol
Cyfeirnod personel:
23-25671
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas y Don, Pwllheli
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Gweithiwr Cefnogol Cricieth x3
Cyfeirnod personel:
23-25637
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ardal Dwyfor
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Gweithiwr Cefnogol Porthmadog x3
Cyfeirnod personel:
23-25636
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ardal Dwyfor
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Gweithiwr Cefnogol Tremadog x2
Cyfeirnod personel:
23-25635
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ardal Dwyfor
Dyddiad cau 30/11/2023 10:00
Gweithiwr Cymunedol Bala
Cyfeirnod personel:
23-25667
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 33 Awr
Cyflog:
£12.18
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Ardal Meirionnydd
Dyddiad cau 05/12/2023 10:00
Rheolwr Bryn Blodau
Cyfeirnod personel:
23-25669
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£41,418 - £43,421
Gradd tâl:
PS3
Lleoliad(au):
Cartref Bryn Blodau, Llan Ffestiniog
Dyddiad cau 05/12/2023 10:00
Uwch Gymhorthydd Gofal Plas Y Don
Cyfeirnod personel:
23-25647
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Cartref Plas y Don, Pwllheli
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Cymhorthydd Gofal Fron Deg
Cyfeirnod personel:
23-25540-H2
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£19,054 - £19,372
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Frondeg, Caernarfon
Dyddiad cau 08/12/2023 10:00

Plant a Chefnogi Teuluoedd

Gweithiwr Cymdeithasol
Cyfeirnod personel:
23-25638
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£37,336 - £39,186
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Pwllheli
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00
Swyddog Cefnogi Teulu
Cyfeirnod personel:
23-25698
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Dros dro chwe mis | 34 Awr
Cyflog:
£26,895 - £28,820
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Bron Hendre, Caernarfon
Dyddiad cau 12/12/2023 10:00
Swyddog Dyletswydd Maethu
Cyfeirnod personel:
23-25662
Gwasanaeth:
Adnoddau Gofal / Comisiynu
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£32,076 - £33,945
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 04/12/2023 10:00

Priffyrdd, Peirianneg a YGC

Glanhawr Strydoedd
Cyfeirnod personel:
23-25694
Gwasanaeth:
Gwaith Bwrdeistrefol
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,366
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Depo Ffordd y Bala, Dolgellau
Dyddiad cau 12/12/2023 10:00

Tai ac Eiddo

Swyddog Anghenion Tai
Cyfeirnod personel:
23-25668
Gwasanaeth:
Uned Reoli
Math Swydd/Oriau:
Dros dro dwy flynedd | 37 Awr
Cyflog:
£34,834 - £36,648
Gradd tâl:
S4
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 07/12/2023 10:00
Swyddog Cynnal a Chadw Aml Sgil (Trydanwr) x2
Cyfeirnod personel:
23-25696
Gwasanaeth:
Eiddo
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£26,421 - £28,770 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 20/12/2023 10:00

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

Hyrwyddwr Lles x2
Cyfeirnod personel:
23-25697
Gwasanaeth:
Cefnogi Pobol
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£29,269 - £31,364
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Caernarfon
Dyddiad cau 12/12/2023 10:00

Byw'n Iach

Cymhorthydd Hamdden Penllyn, Y Bala
Cyfeirnod personel:
23-25652
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£21,644 - £22,037
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Byw'n Iach Penllyn, Y Bala
Dyddiad cau 01/12/2023 10:00
Yn gadarn o blaid pobl anabl

Chwilio am swydd