skip to main content
Cartref > Swyddi ar lein

Swyddi ar lein

Ceisio am swydd ar lein

Cliciwch ar enw’r Adran i gael rhestr o’r swyddi ac yna cliciwch ar bennawd y swydd i gael rhagor o fanylion am swydd.

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i swyddi parhaol yn y maes Iechyd a Gofal. Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o’r Sir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/SOS-Galw-Gofalwyr.aspx

Addysg

Athro / Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 4) (Cyfnod Mamolaeth) Ysgol Y Traeth, Abermaw - Cyf: 23-25095
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
22/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth)
Cyflog:
£29,278 - £45,443 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol y Traeth, Abermaw
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (22 awr) (Dros Dro) a Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (5.5 awr) (Dros Dro) Ysgol Talysarn - Cyf: 23-25032-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
22/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 27.5 Awr
Cyflog:
£13,805 - £14,056 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Talysarn
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (27.5 awr) ( Dros Dro) Ysgol Tanycastell, Harlech - Cyf: 23-25048
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
19/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 27.5 Awr
Cyflog:
£13,805 - £14,056 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Tanycastell, Harlech
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (27.5 awr) (Dros Dro) Ysgol Penybryn, Tywyn - Cyf: 23-24995-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
19/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 27.5 Awr
Cyflog:
£13,452 - £13,697 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
38 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Penybryn, Tywyn
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2 (30 awr) (Dros Dro) Ysgol Brynaerau, Pontllyfni - Cyf: 23-25092
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
16/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 30 Awr
Cyflog:
£15,060 - £15,334 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Brynaerau, Pontllyfni
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 3 (32.5 awr) (Dros Dro) Ysgol Y Faenol - Cyf: 23-25057-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
22/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 32.5 Awr
Cyflog:
£16,915 - £18,190 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Y Faenol, Bangor
Pennaeth Cynorthwyol ac Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Talsarnau - Cyf: 23-25036
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
12/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£40,791 - £48,849 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Talsarnau, Porthmadog
Pennaeth Ysgol Llanllyfni - Cyf: 23-24955-H2
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
28/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
£53,120 - £61,466 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Ysgol Llanllyfni
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2 (15 awr) Ysgol Abercaseg, Bethesda - Cyf: 23-25086
Gwasanaeth:
Ysgolion
Dyddiad cau:
22/06/2023 12:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 15 Awr
Cyflog:
£7,152 - £7,415 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Swydd tymor ysgol:
38.4 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Abercaseg, Bethesda
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol - Ysgol Treferthyr - Cyf: 23-25080
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
£5,780 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Treferthyr, Criccieth
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Symudol - Cyf: 23-25003-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 16.25 Awr
Cyflog:
£7,515 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Amrywiol
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Bro Lleu - Cyf: 23-25026-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 11.25 Awr
Cyflog:
£5,238 - £5,238 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Bro Lleu, Penygroes
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Chwilog - Cyf: 23-25087
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
£5,780 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Chwilog, Pwllheli
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Godre'r Berwyn - Cyf: 23-25029-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 16.25 Awr
Cyflog:
£7,515 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Cymhorthydd Cegin Cyffredinol Ysgol Nefyn x2 - Cyf: 23-25079
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 16.25 Awr
Cyflog:
£7,515 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Nefyn
Glanhawr a Gofal Ysgol Foelgron - Cyf: 23-24900-H4
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 15 Awr
Cyflog:
£6,984 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Foelgron, Mynytho
Glanhawr Goruchwyliol Gofal - Ysgol Godre'r Berwyn - Cyf: 23-24978-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 20 Awr
Cyflog:
£9,481 - £9,653 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Ysgol Godre'r Berwyn, Y Bala
Glanhawr Ysgol Llanllechid - Cyf: 23-25007-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
21/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/10/2023 | 12.25 Awr
Cyflog:
£5,703 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Llanllechid, Bangor
Glanhawr Ysgol Tryfan - Cyf: 23-25094
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 11.25 Awr
Cyflog:
£5,476 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Ysgol Tryfan, Bangor
Glanhawr Ysgol Y Faenol - Cyf: 23-25017-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Ategol
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 12.5 Awr
Cyflog:
£5,820 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Swydd tymor ysgol:
39 Wythnos
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser - Ardal Llanberis x2 - Cyf: 23-25090
Gwasanaeth:
Gwasanaeth Ieuenctid
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 2 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Llanberis
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser - Ardal Llanrug x2 - Cyf: 23-25091
Gwasanaeth:
Gwasanaeth Ieuenctid
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2024 | 2 Awr
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Lleoliad(au):
Ysgol Brynrefail, Llanrug

Amgylchedd

Croeswr Plant Ysgol - Cyf: 23-25050
Gwasanaeth:
Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 7.5 Awr
Cyflog:
£4,143 - £4,143 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Swyddog Cefnogol Polisi Cynllunio - Cyf: 23-25064
Gwasanaeth:
Cynllunio ac Amgylchedd
Dyddiad cau:
16/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (gweler hysbyseb swydd) | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Caernarfon

Cefnogaeth Gorfforaethol

Cymhorthydd Gweinyddol PWL - Cyf: 22-24694
Gwasanaeth:
Cefnogol
Dyddiad cau:
28/09/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Cyllid

Peiriannydd Rhwydwaith (Llais) - Cyf: 23-25061
Gwasanaeth:
Technoleg Gwybodaeth a Thrawsnewid
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£30,151 - £32,020 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Rhaglennwr/Dadansoddwr - Cyf: 23-25081
Gwasanaeth:
Technoleg Gwybodaeth a Thrawsnewid
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£30,151 - £32,020 y flwyddyn
Gradd tâl:
S3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Cymhorthydd Refeniw Treth Cyngor Dros Dro x2 - Cyf: 23-25077
Gwasanaeth:
Refeniw - Trethi a Budd-Dal
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Caernarfon
Technegydd Cyflogau Dros Dro - Cyf: 23-25078
Gwasanaeth:
Cyflogau
Dyddiad cau:
23/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Caernarfon

Economi a Chymuned

Swyddog Prosiect Grantiau Galluogi x2 - Cyf: 23-25053
Gwasanaeth:
Rhaglenni Datblygu Economaidd
Dyddiad cau:
14/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/03/2025 | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cogydd Cynorthwyol Plas Hafan - Cyf: 23-25069
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 13 Awr
Cyflog:
£7,312 - £7,444 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cogydd Plas Hafan - Cyf: 23-25062
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cymhorthydd Domestig Glanhau Cefn Rodyn - Cyf: 23-24731-H4
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 16 Awr
Cyflog:
£8,839 - £8,839 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS1
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan - Cyf: 23-25088
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 36 Awr
Cyflog:
£20,991 - £21,374 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan - Cyf: 23-25093
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 30 Awr
Cyflog:
£17,493 - £17,811 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan Achlysurol - Cyf: 23-25089
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£11.18 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Llys Cadfan, Tywyn
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Maesincla Dros Dro - Cyf: 23-25082
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
27/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 34.5 Awr
Cyflog:
£26,822 - £27,310 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Maesincla - Cyf: 23-25083
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
27/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 34.5 Awr
Cyflog:
£26,822 - £27,310 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
Cymhorthydd Gofal Plas Hafan Achlysurol - Cyf: 23-24999
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£11.18 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hafan, Nefyn
Cymhorthydd Gofal Plas Hedd x2 - Cyf: 23-24825-H3
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 35 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Plas Hedd, Bangor
Cymhorthydd Gofal Uned Dementia Bryn Blodau - Cyf: 23-25070
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Cartref Bryn Blodau, Llan Ffestiniog
Gweithiwr Cefnogol Asiantaeth Gofal Cartref Dwyfor - Cyf: 23-24916-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£11.18 - £11.38 yr awr
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Cefnogol - Asiantaeth Gofal Cartref Arfon - Cyf: 23-24915-H2
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
29/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol
Cyflog:
Gweler Hysbyseb Swydd
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Uwch Gymhorthydd Gofal Plas Pengwaith - Cyf: 23-25071
Gwasanaeth:
Gwasanaethau Darparu
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Cartref Plas Pengwaith, Llanberis
Gweithiwr Cefnogol Cynllun Cymunedol - Cyf: 23-25041
Gwasanaeth:
Anableddau Dysgu
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£21,575 - £21,968 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS3
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Plant a Chefnogi Teuluoedd

Cymhorthydd Meithrinfa Plas Pawb Dros Dro x2 - Cyf: 23-24800-H4
Gwasanaeth:
Uned Blynyddoedd Cynnar
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro | Hyd at 31/08/2024 | 37 Awr
Cyflog:
£20,812 - £21,189 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon
Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 23-25055
Gwasanaeth:
Plant a Theuluoedd
Dyddiad cau:
27/07/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro (cyfnod mamolaeth) | 37.5 Awr
Cyflog:
£35,889 - £37,764 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS1
Lleoliad(au):
Pwllheli
Gweithiwr Cefnogol Achlysurol - Arfon/Dwyfor/Meirionnydd - Cyf: 23-25076
Gwasanaeth:
DERWEN - Tîm Integredig Plant Anabl
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Achlysurol
Cyflog:
£10.78 yr awr
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Sirol

Priffyrdd, Peirianneg a YGC

Cymhorthydd Technegol - Cyf: 23-24958-H2
Gwasanaeth:
YGC
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£27,344 - £29,439 y flwyddyn
Gradd tâl:
S2
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd
Gweithiwr Tim Tacluso ‘Ardal Ni’ x2 - Cyf: 23-25084
Dyddiad cau:
22/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£22,369 - £24,054 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS4
Lleoliad(au):
Ardal Arfon

Tai ac Eiddo

Swyddog Cefnogaeth Tenantiaeth - Cyf: 23-25010-H2
Gwasanaeth:
Uned Rheoli
Dyddiad cau:
19/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Dros dro blwyddyn | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Dolgellau
Swyddog Siop Un Stop ac Opsiynau Tai x2 - Cyf: 23-25072
Gwasanaeth:
Uned Rheoli
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£24,496 - £26,845 y flwyddyn
Gradd tâl:
S1
Lleoliad(au):
Caernarfon

Byw'n Iach

Derbynnydd Canolfan Hamdden Arfon - Cyf: 23-25068
Dyddiad cau:
15/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 5 Awr
Cyflog:
£2,924 - £2,977 y flwyddyn
Gradd tâl:
GS2
Lleoliad(au):
Byw'n Iach Arfon, Caernarfon

Swyddi cyffredinol

Gweithiwr Ailsefydlu Rhyddhau Carchar x 2 - Cyf: 23-25044
Gwasanaeth:
Swyddi cyffredinol
Dyddiad cau:
12/06/2023 12:00
Cyflog:
£21,795 - £22,590 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Caergybi, Ynys Môn

Uchelgais Gogledd Cymru

Rheolwr Rhaglen Ynni Carbon Isel - Cyf: 23-25054
Dyddiad cau:
23/06/2023 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£54,585 - £57,580 y flwyddyn
Gradd tâl:
UR2
Lleoliad(au):
Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno
Yn gadarn o blaid pobl anabl