skip to main content
header_main

Sut

Cartref > Trigolion > Swyddi > Swyddi ar lein > Sut i geisio am swydd ar-lein

Ceisio am swydd ar lein

Sut i geisio am swydd ar-lein

 1. Ceisio am swydd
  • Ewch i Fanylion Pellach y swydd drwy glicio ar bennawd y swydd yn y Rhestr Swyddi.
  • Dewisiwch yr opsiwn Ceisio ar lein.
  • Nesaf fydd y dudalen Mewngofnodi/Creu cyfrif newydd, os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi.
  • Bydd hyn yn mynd â chi i Fy nghais lle ceir rhestr o bob adran yn eich ffurflen gais electronig - rhaid llenwi pob rhan cyn gallu cyflwyno eich cais.
   • Mae yn golygu nad yw'r rhan wedi ei chwblhau.
   • Mae yn golygu eich bod wedi llenwi ac arbed y rhan honno o'ch cais.
  • Gallwch arbed eich cais a dod yn ôl ato ar unrhyw bwynt cyn y dyddiad cau i wneud newidiadau / addasiadau.
  • Bydd eich sesiwn yn dod i ben ar ôl 20 munud o wneud dim a bydd unrhyw waith diweddar yn cael ei golli. Er mwyn atal hyn mae angen i chi arbed eich gwaith yn aml. Bydd arbed eich gwaith yn mynd â chi yn ôl i dudalen Fy Nghais.
  • Gallwch ddewis i arbed yr wybodaeth i'ch cais drwy glicio ar Arbed i'ch cais a / neu arbed yr wybodaeth i'ch proffil drwy glicio ar Arbed i'ch proffil.
  • Gallwch edrych ar unrhyw un o'ch ceisiadau drwy fynd i Fy ngheisiadau
 2. Proffil swydd
  • Mae Fy mhroffil swydd yn cynnwys copi o bob adran yn eich ffurflen gais electronig.
  • Y tro cyntaf i chi lenwi cais am swydd ar lein, bydd yr wybodaeth yn cael ei arbed yn awtomatig i'ch proffil swydd wrth i chi glicio'r botwm Arbed i'ch cais.
  • Gallwch newid y manylion yn eich proffil swydd ar unrhyw adeg.
 3. Gwneud cais yn y dyfodol
  • Bydd eich proffil yn cael ei gadw yn y system fel bo modd i chi ddefnyddio'r wybodaeth eto pe baech am wneud cais arall yn y dyfodol.
  • Gallwch lwytho gwybodaeth o'ch proffil i'ch ffurflen gais electronig drwy ddewis y botwm Llwytho gwybodaeth o'ch proffil ym mhob rhan o'r cais.
 4. Gwneud cais am swydd yn y dyfodol
  • Gallwch dderbyn rhestr swyddi wythnosol drwy e-bost wrth ddewis yr opsiwn Hoffwn dderbyn rhestr swyddi Cyngor Gwynedd drwy e-bost (yn wythnosol) wrth gofrestru neu drwy olygu eich proffil defnyddiwr.
 5. Cofiwch allgofnodi a chau eich porwr ar ôl gorffen defnyddio'r system, yn enwedig os ydych yn gweithio ar gyfrifiadur sy'n cael ei rannu.

Mynd i'r rhestr swyddi

Fy nghyfrif

Chwilio am swydd