skip to main content
Cartref > Swyddi ar lein > Rheolwr Asedau Twneli a Chydymffurfiaeth

Swyddi ar lein

Rheolwr Asedau Twneli a Chydymffurfiaeth - Cyf: 22-23312

£39,571 - £41,591 y flwyddyn | Parhaol

Teitl swydd:
Rheolwr Asedau Twneli a Chydymffurfiaeth
Adran:
Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
Gwasanaeth:
Uned Twnelau a Technoleg
Dyddiad cau:
27/10/2022 10:00
Math Swydd/Oriau:
Parhaol | 37 Awr
Cyflog:
£39,571 - £41,591 y flwyddyn
Gradd tâl:
PS4
Lleoliad(au):
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru (CRhTGC/NWTMC), Conwy

Manylion

Hysbyseb Swydd

Manylion Person

Swydd Ddisgrifiad