Canlyniadau Etholiadau Cyngor Gwynedd

Gallwch weld canlyniadau etholiadau ac isetholiadau Cyngor Gwynedd yn yr adran hon o'r wefan.