skip to main content
header_main

Manylion

Cartref > Trigolion > Swyddi > Swyddi ar lein > Manylion swydd

Swyddi ar lein

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

£39,493 - £42,503 y flwyddyn

Cyfeirnod personel:
22-24824
Teitl swydd:
Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon
Adran:
Swyddi cyffredinol
Gwasanaeth:
Swyddi cyffredinol
Dyddiad cau:
03/04/2023 05:00
Cyflog:
£39,493 - £42,503 y flwyddyn
Lleoliad(au):
Gweler Hysbyseb Swydd

Manylion

Hysbyseb Swydd

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Math o gontract Parhaol

Patrwm gweithio: Llawn amser

Cyflog: LC3 ( 33-36) (89,493 - €42,503 ar raddfa cyflog 2022/23)           

Categori'r swydd: Gweithredol / Rheolaethol

Lleoliad: Swyddfa Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Alit Pafiliwn, Caernarfon, LL55 IAS

Rhagwelir y cynhelir y cyfweliadau yn yr wythnos yn cychwyn yr 17eg o Ebrill      

Gwybodaeth Bellach

Mae Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon yn gyfrifol am wasanaethau a chyfleusterau'r Cyngor o  ddydd i ddydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth ardderchog a fyddai'n ei galluogi i weithio mewn partneriaeth a staff, Cynghorwyr, partneriaid allanol ar gymuned leol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda dealltwriaeth gyffredinol o lywodraeth leol gyda record ragorol mewn gweinyddiaeth, polisi a chyfathrebu. Bydd sgiliau TG uchel yn angenrheidiol ac fe fydd presenoldeb yng nghyfarfodydd nos y Cyngor yn orfodol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus Tystysgrif "Local Council Administration (CiLCA) neu yn barod i weithio tuag at y cymhwyster o fewn 12 mis o gychwyn y swydd.

Bydd y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg yn angenrheidiol

Am becyn gwybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manylion personol, neu os am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysy$ltwch å Sion Wyn Evans , Cierc Cyngor Tref Caernarfon - 01286 672943, clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Dyddiad cau : 5.00 p.m, dydd Llun, 3ydd o Ebrill 2023

Dylai ffurflen cais ei hanfon i Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, Cyngor Tref Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon LL5S IAS

Chwilio am swydd