skip to main content

Ffurflen archebu hyfforddiant

Mae Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd yn trefnu cyrsiau ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor. Os nad ydych yn gweithio i Gyngor Gwynedd neu asiantaeth sydd â chytundeb lefel gwasanaeth / contract gyda’r Cyngor ni allwn ddarparu cyrsiau i chi. Er mwyn gwneud cais i fynychu unrhyw un o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig llenwch y ffurflen. Gellir gwneud cais i anfon hyd at dri unigolyn o’r un man gwaith / asiantaeth ar yr un ffurflen drwy lenwi Enw mynychwr 1, 2 a 3. Ni fydd y wybodaeth fyddwch yn ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall a bydd yn cael ei rannu’n fewnol gyda’r uned monitro contractau yn unig. Bydd angen i chi nodi eich Rhif Cyflog (os yn staff Cyngor Gwynedd) neu Dyddiad Geni os nad ydych yn weithiwr Cyngor Gwynedd.
*
*
*

Manylion mynychwr 1

*

Manylion mynychwr 2

Manylion mynychwr 3

*
*
*