skip to main content

Pori'r archifau

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
ZQS Sesiynau Chwarter / Quarter Sessions   
ZPE Cofnodion Plwyfi Eglwysig / Ecclesiastical Parish Records   
ZD Prif Gasgliadau / Main Collections   
ZDB Capeli / Chapels   
ZD Chwareli / Quarries   
ZS Lluniau/Photographs   
Z/DP Papurau Guthrie Jones & Jones, Cyfreithwyr, Bala.
Guthrie Jones & Jones Papers, Solicitors of Bala.
 
 
ZM Dogfennau Amrywiol

Miscellaneous Items
 
 
Z/DAR Papurau J D Lloyd, Arthog Papers.

J D Lloyd, Arthog, Papers.
 
 

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.