skip to main content

Pori'r archifau

Teitl ArchifDisgrifiad
Archifdy Caernarfon / Caernarfon Archive Casgliadau Archifdy Caernarfon
/
The Caernarfon Archive Collections.
Archifdy Meirionnydd Archives Archifdy Meirionnydd Archives,
Dolgellau

Casgliadau / Collections

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.