Pori'r archifau

X/Dorothea

COFNODION CHWAREL DOROTHEA
DOROTHEA QUARRY RECORDS

Am lluniau Chwarel Dorothea gweler Lluniau - XS1128: Lluniau Chwarel Dorothea.
For Dorothea Quarry photographs see Photograph - XS1128: Dorothea Quarry Photographs.

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
X/Dorothea/1-104 Company Papers: Minutes, Shareholders’ Papers, Directors’ Reports and Working Papers   
X/Dorothea/105-417 Financial Records   
X/Dorothea/418-559 Slate Sales   
X/Dorothea/560-671 Production   
X/Dorothea/672-785 Wages and Working Conditions   
X/Dorothea/786-810 Slate Shipments   
X/Dorothea/811-879 Legal Papers   
X/Dorothea/880-1488 Correspondence   
X/Dorothea/1489-1517 Quarry Notices   
X/Dorothea/1518-1581 Plans   
Tudalen 1 o 3: 1 2 3 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.