skip to main content

Pori'r archifau

Dogfennau/Documents

Casgliadau Dogfennau / Document Collections

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XB Papurau Cynghorau Trefol, Gwledig, Rhanbarthol a Bwrdeistrefol / Urban, Rural, District and Borough Council Papers   
XC Papurau Cyngor Sir Gaernarfon/Gwynedd / Caernarfonshir/Gwynedd Council Papers   
XD Prif Gasgliadau / Major Collections   
XD2 Casgliad Newborough
Newborough Collection
 
 
XE Casgliadau Ysgolion/Schools’ Collections   
XG Cofnodion Undebau Deddf y Tlodion / Poor Law Union Records   
XLTD Treth Tir / Land Tax   
XM Casgliadau Amrywiol/Miscellaneous Collections   
XM/MAPS Mapiau / Maps   
XPE Cofnodion Plwyf/Parish Records:
[Cofnodion sy’n deillio o eglwysi’r plwyfi, gan gynnwys cofrestrau, a dogfennau’n ymwneud ag elusennau, ffyrdd, addysg a materion cyffelyb / Recor...
  rhagor
 
Tudalen 1 o 2: 1 2 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.