skip to main content

Pori'r archifau

XG

Cofnodion Undebau Deddf y Tlodion / Poor Law Union Records

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XG/1 COFNODION UNDEB DEDDF Y TLODION A BWRDD Y GWARCHODWYR, PWLLHELI
RECORDS OF PWLLHELI POOR LAW UNION AND BOARD OF GUARDIANS
 
 
XG2/ADD BODFAN INSTITUTION RECORDS   

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.