skip to main content

Pori'r archifau

XD94

Casgliad Parch Stanley Williams a Dr Gwilym Arthur Jones Papers of Stanley Williams and Dr Gwilym Arthur Jones

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD94/1-24 Personal Papers   
XD94/61-80 [All are on the back of Accounts of rubbish and blocks passed over the weighing machine, Cilgwyn Slate Quarries Ltd. Dates unless otherwise stated are those of the accounts]   

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.