skip to main content

Pori'r archifau

Z/M4822

Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/M/4822/44 RECEIPT BOOK: with duplicates of receipts sent.  1957 March 27-1957 October
Z/M/4822/45 RECEIPT BOOK: with counterfoils of receipts sent.  1957 August-1957 Sept
Z/M/4822/46 BUNDLE of postage receipts  1957 Jan. 2-1957 Oct. 16
Z/M/4822/47 BUNDLE of miscellaneous receipts.  1956 March 29-1958 May 12
Z/M/4822/48 RHESTR O GYFRANIADAU at Gronfa Amddiffyn Capel Celyn.  d.d.
Z/M/4822/49 CASGLIAD O LUNIAU O GAPEL CELYN, Y PRESWYLWYR A GORYMDAITH YN LERPWL /1-34Golygfeydd o’r Cwm 35/41 Trigolion y Cwm 42-83 Gorymdaith yn Lerpwl  d.d.
Z/M/4822/50 EXTRACT from Picture Post: ’A valley waits for drowning or reprieve’ by Fyfe Robertson  1957 March 18
Z/M/4822/51 TORIADAU PAPUR NEWYDD yn dangos a thrafod Capel Celyn a’r trigolion.  1957 Rhagfyr 17-1963 Hydref 3
Z/M/4822/52 LLYFR YMWELWYR yn cofnodi ymwelwyr â’r ardal yn y cyfnod cyn y boddi.  1957 Awst 14-1963 Medi 29
Z/M/4822/53 NOTEBOOK containing extracts from Capel Celyn Board School Log Book 1881-1894.  n.d.
Tudalen 5 o 6: « 1 2 3 4 5 6 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.