skip to main content

Pori'r archifau

Z/M4822

Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/M/4822/11 FFEIL O LYTHYRAU gan fudiadau gan gynnwys : National Union of Mineworkers; The Association of Engineering and Shipbuilding Draughtsmen; Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr; Undeb Amaethwyr Cymru; National...  rhagor 1956 Rhag. 5-1957 Chwef. 14
Z/M/4822/12 FFEIL O LYTHYRAU gan Gynghorau Plwyf yn mynegi eu cefnogaeth i Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956 Rhag. 30 - 1957 Mawrth 2
Z/M/4822/13 CORRESPONDENCE FILE : containing letters of support from various District Councils. [37]  1957 January 8-1957 March 18
Z/M/4822/14 FFEIL O LYTHYRAU : gan gyrff: Urdd Gobaith Cymru; Undeb Cymru Fydd; U. C. A. C.; Urdd Siarad Cymraeg; Gorsedd Beirdd Môn; Gorseinion Youth Discussion Group; Cymrodorion Pembroke Dock; London Welsh Ass...  rhagor 1957 Ionawr 10-1957 Mai 1
Z/M/4822/15 FFEIL O LYTHYRAU : R. E. Hughes, Bethesda; Eileen Keating, Lorna Keating & M. Harriet Keating, Plas yn Rhiw, Pwllheli; M. W. Griffiths, Talysarn; John H. Evans, Rhiwlas, Bangor; Olwen Davies, Wrecsam...  rhagor 1957 Ionawr 12-1957 Mawrth 1
Z/M/4822/16 FILE OF LETTERS from Town and Borough Councils in Wales expressing their support of the Capel Celyn Defence Committee.  1957 Jan. 16-1957 March 15
Z/M/4822/17 FILE OF LETTERS from County Councils : Anglesey, Cardiganshire, Carmarthenshire and Montgomeryshire.  1957 Feb. 7-1957 March 13
Z/M/4822/18 FFEIL O LYTHYRAU: Llythyrau gan D. W. Jones-Williams, Cyngor Sir Feirionnydd; E. H. Williams, Ysgrifennydd Pwyllgor Cymrodorion Bae Colwyn a’r Cylch [3]; Aneurin Humphries, Clerc, Cyngor Gwlad P...  rhagor 1957 Chwef. 25-1957 Tach. 27
Z/M/4822/19 FFEIL O LYTHYRAU gan William Morris, Caernarfon; T. I. Ellis, Aberystwyth; Ifan ab Owen Edwards; Lord Ogmore; Gwenan Jones; Megan Lloyd George, House of Commons; Haf Hughes Parry, New Malden, Surrey. ...  rhagor 1957 Mai 17-1957 Mai 21
Z/M/4822/20 COPI TEIPYSGRIF o lythyrau o gefnogaeth a dderbyniwyd gan Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956-1957
Tudalen 2 o 6: « 1 2 3 4 5 6 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.