skip to main content

Pori'r archifau

Z/M4822

Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/M4822/1 LLYFR COFNODION : Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956 Mawrth 23-1958 Chwefror 8
Z/M/4822/2 FFEIL O LYTHYRAU [90] gan gapeli a sefydliadau crefyddol yn datgan eu cefnogaeth i Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956 Chwefror 14-1957 Ebrill 4
Z/M/4822/3 FFEIL O LYTHYRAU gan Elwyn L. Williams Hon. Sec. Bala Ratepayers Association; T. Lloyd Davies, Bala Urban District Council; Aneurin Humphreys, Clerc, Penllyn Rural District Council; A.C.Parry, Ysg. Si...  rhagor 1956 Chwefror 18-1957 Mai 6
Z/M/4822/4 FFEIL O LYTHYRAU amrywiol ynglyn â’r ymgyrch. Ymhlith y gohebwyr mae : D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd; Elwyn R. Thomas, Ysgrifennydd Sirol yr N. F. U.; T. I. Ellis, Ysgrifen...  rhagor 1956 Mawrth 18-1957 Gorff. 26
Z/M/4822/5 PAPURAU CYMYSG yn cynnwys :llythyrau o gefnogaeth ac awgrymiadau a chyffredinol gan : J. E .Jones, Plaid Cymru; I. de C. White Wallis, Tunbridge Wells;P. Dunn, Rugby; Ifan ab Owen Edwards, Aberystwyth...  rhagor 1956 Mawrth 28-1959 Mai 25
Z/M/4822/6 FFEIL O LYTHYRAU: gan Tom Jones, Llanuwchllyn; T. I. Ellis; J. Dyfnallt Morgan; Ifan ab Owen Edwards parthed gwahoddiad i fod yn aelodau ac yn llywyddion ar y pwyllgor a gohebiaeth gan eraill ynglyn â...  rhagor 1956 Mai 5-1956 Medi 29
Z/M/4822/7 CORRESPONDENCE FILE : containing correspondence between Capel Celyn Defence Committee and Thomas Alker, Town Clerk, Liverpool regarding a deputation to meet the full council and a letter regarding the...  rhagor 1956 May 25-1956 July 12
Z/M/4822/8 FFEIL O LYTHYRAU: D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Meirionnydd; J. E. Owen Jones, Clerc Cyngor Sir Caernarfon; C. H. V. Pritchard, Nannau Home Farm; Mary Gardener, Sec. Neuadd Idris, Dolgelley [...  rhagor 1956 Gorff. 15-1956 Medi 11
Z/M/4822/9 FILE OF LETTERS from Sir Frank Medlicott,C.B.E.,M.P., House of Commons; Cecily Williams Ellis, Council for the Preservation of Rural Wales, Caernarfonshire Branch; Brigadier C.H.V. Pritchard, Nannau, ...  rhagor 1956 Sept. 14-1956 Oct. 18
Z/M/4822/10 FFEIL O LYTHYRAU gan Gynghorau. Dosbarth Gwledig yn cefnogi Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn. [34]  1956 Tach. 14 1957 Mawrth 21
Tudalen 1 o 6: 1 2 3 4 5 6 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.