skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/55

FFEIL GYMYSG yn cynnwys rhestrau o enwau caeau ffermydd Celyn, rhestr o enwau mewn llun [dim llun]; rhestr o gostau; achau Coedymynach; llythyr gan y Telecoms Traffic Superintendent yn Lerpwl ac A. B. Oldford Davies, BBC, Caerdydd; taflen ’River Dee Scheme’ Ebrill 1961 a chardiau post i gydnabod derbyn gohebiaeth; llythyr o Buckingham Palace ac oddi wrth y Private Secretary, Minister for Welsh Affairs.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.