skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/49

CASGLIAD O LUNIAU O GAPEL CELYN, Y PRESWYLWYR A GORYMDAITH YN LERPWL /1-34Golygfeydd o’r Cwm 35/41 Trigolion y Cwm 42-83 Gorymdaith yn Lerpwl


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.