skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/30

TYPESCRIPT LETTER from E. M. Watkin Jones, Hon. Sec. Tryweryn Defence Committee with the heading ’ Shall Cwm Tryweryn Be Drowned ?’ [16 copies]


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.