skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/25

FILE of REPORTS by J.F.Pownall; Moses Griffith; Arwyn Charles; D. W. Jones-Williams; and a list of supporters of Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.