skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/19

FFEIL O LYTHYRAU gan William Morris, Caernarfon; T. I. Ellis, Aberystwyth; Ifan ab Owen Edwards; Lord Ogmore; Gwenan Jones; Megan Lloyd George, House of Commons; Haf Hughes Parry, New Malden, Surrey. Yn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Dethol Ty’r Arglwyddi a son am gyfarfod i’w gynnal yn y Bala ar 22 Mai 1957 a rhestr o 14 pwynt a wnaed gan Gwynfor Evans mewn ymateb i benderfyniad Ty’r Arglwyddi.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.