skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/18

FFEIL O LYTHYRAU: Llythyrau gan D. W. Jones-Williams, Cyngor Sir Feirionnydd; E. H. Williams, Ysgrifennydd Pwyllgor Cymrodorion Bae Colwyn a’r Cylch [3]; Aneurin Humphries, Clerc, Cyngor Gwlad Penllyn; Rita P. Brown, Cleethorpes, Lincolnshire; J. J. Jones, Wellington, Shropshire; Mrs Muriel Parry Spiller, Stourbridge, Worcestershire; Goronwy O.Roberts, Plas Newydd, Pwllheli [2]. Aelodau dosbarth V a VI Ysgol Sir Tregaron; Goronwy J.Powell, Western Mail; R. F. James, Waterloo, Liverpool. Llythyrau cefnogi ac yn trafod yr ymgyrch.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.