skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/15

FFEIL O LYTHYRAU : R. E. Hughes, Bethesda; Eileen Keating, Lorna Keating & M. Harriet Keating, Plas yn Rhiw, Pwllheli; M. W. Griffiths, Talysarn; John H. Evans, Rhiwlas, Bangor; Olwen Davies, Wrecsam; J. C. H. Jones, Wrecsam; Berwyn S. Jones, Dinbych; W. R. Morgan, Aberdâr; Joan Morris,Y Barri; S. E. Ellis, Penarth; Richard Price, Corwen; B. C. L. Morgan, Cwmbran; Edward H. Spanswick, Casgwent;A. C. Redfern, Bolton; Mary A. Jones, London; R. H .Jones, Llundain. Parthed llythyrau o brotest fel ymateb i gais Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.