skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/14

FFEIL O LYTHYRAU : gan gyrff: Urdd Gobaith Cymru; Undeb Cymru Fydd; U. C. A. C.; Urdd Siarad Cymraeg; Gorsedd Beirdd Môn; Gorseinion Youth Discussion Group; Cymrodorion Pembroke Dock; London Welsh Association; The London Carmarthenshire Society; Cymdeithas Meirion Llundain; Cymry Leeds a Manceinion; Undeb y Brythoniaid; Welshmen and Women of Vancouver.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.