skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/11

FFEIL O LYTHYRAU gan fudiadau gan gynnwys : National Union of Mineworkers; The Association of Engineering and Shipbuilding Draughtsmen; Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr; Undeb Amaethwyr Cymru; National Federation of Young Farmers’ Clubs; Ffederasiwn Clybiau Amaethwyr Ieuainc Meirion, ac Arfon; Mid Gwendraeth Trades Council and Local Labour Party; Conwy Constituency Liberal Association; Cangen Plaid Cymru Rhydypennau, Llanrug a Chaerdydd. Oll yn cefnogi’r ymgyrch.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.