skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/10

FFEIL O LYTHYRAU gan Gynghorau. Dosbarth Gwledig yn cefnogi Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn. [34]


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.