skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/8

FFEIL O LYTHYRAU: D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Meirionnydd; J. E. Owen Jones, Clerc Cyngor Sir Caernarfon; C. H. V. Pritchard, Nannau Home Farm; Mary Gardener, Sec. Neuadd Idris, Dolgelley [sic]; T. W. Jones, Ponciau, Wrecsam; John R. Hughes, Glan Aran, Dolgellau; E. J. Jones, Blaenau Ffestiniog; Elwynne Jones, Ysg. Plaid Cymru, Sir Fôn. Yn ymwneud yn bennaf â chyfarfod yn Nolgellau.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.