skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/6

FFEIL O LYTHYRAU: gan Tom Jones, Llanuwchllyn; T. I. Ellis; J. Dyfnallt Morgan; Ifan ab Owen Edwards parthed gwahoddiad i fod yn aelodau ac yn llywyddion ar y pwyllgor a gohebiaeth gan eraill ynglyn â hyn a chefnogaeth i’r Pwyllgor gan gynnwys D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.