skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/5

PAPURAU CYMYSG yn cynnwys :llythyrau o gefnogaeth ac awgrymiadau a chyffredinol gan : J. E .Jones, Plaid Cymru; I. de C. White Wallis, Tunbridge Wells;P. Dunn, Rugby; Ifan ab Owen Edwards, Aberystwyth; Chief Constable Liverpool City Police; Herbert Davies, Press Officer, Welsh Office, Cardiff; Goronwy O. Roberts, T? Ty’r Cyffredin; Edmygwr di-enw; a well wisher,Pontypridd; K. M. Egan, Liverpool; T. W. Jones, Ty’r Cyffredin; David Jones, Worksop; W. Twiston Davies, Council for the Preservation of Rural Wales; S. E. Davies, Glanrafon; J. Brinley Lloyd, Walsall and District Welsh Society; W.J.Bowen, Cadeirydd Cymdeithas Gymreig Leamington Spa; John Parry, Rhanbarth Arfon o Blaid Cymru; Aneurin Hymphreys, Cyngor Gwlad Penllyn; Gwynfryn Jones,Camlan Duplicating Service, Dolgellau; Jim Parry, Caernarfon; A. W. Woodward, Black Star Publishing Ltd., London; Ian Hone, Daily Post. Ceir nifer o lythyrau a deisebau a luniwyd gan y Pwyllgor Amddiffyn a thoriad papur newydd ’New Obstacle to Water Scheme’.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.