skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/4

FFEIL O LYTHYRAU amrywiol ynglyn â’r ymgyrch. Ymhlith y gohebwyr mae : D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd; Elwyn R. Thomas, Ysgrifennydd Sirol yr N. F. U.; T. I. Ellis, Ysgrifennydd Undeb Cymru Fydd; R.T.Jenkins, The Museum of Welsh Antiquities, Bangor; T. W.Jones, Ty’r Cyffredin; Gwynfor Evans, Llangadog; Moses Griffith, Caernarfon; Tudor E. Watkins, Welsh Parliamentary Party; H.R.Jones, Rheolwr Hufenfa Meirion; Megan Lloyd George, Ty’r Cyffredin; Wynne Williams, Ysgrifennydd Plaid Lafur Sir Feirionnydd; Ieuan L. Edwards, Ysgrifennydd Cymdeithas Ryddfrydol Meirion; W. R. Williams, Pennaeth Y Coleg Diwinyddol, Aberystwyth; H. Lawrence Hughes, Agent & Sec. County of Merioneth Conservative and Unionist Association; Lyn Howell, Bwrdd Croeso Cymru; Raymond Gower, Ty’r Cyffredin; J. B. Evans, Ysg. Cyffredinol Undeb Amaethwyr Cymru a Huw T. Edwards, Bwrdd Croeso i Gymru yn trafod gwahanol agweddau ar yr ymgyrch. Hefyd rhestr o gyfranwyr o ardaloedd Dolgellau a Thrawsfynydd.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.