skip to main content

Pori'r archifau

Z/M/4822/3

FFEIL O LYTHYRAU gan Elwyn L. Williams Hon. Sec. Bala Ratepayers Association; T. Lloyd Davies, Bala Urban District Council; Aneurin Humphreys, Clerc, Penllyn Rural District Council; A.C.Parry, Ysg. Siloam, Bethesda; E. Cunrig Davies, Ysg.. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg; D. W.Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd; Cyril O. Jones, Wrecsam; W. Twiston Davies, Sec. Council for the Preservation of Rural Wales, Caernarvonshire Branch; C. Williams-Ellis,Chairman for the above; J. Howell Jones, Nant Conway Rural District Council; D. Pugh Jones, Dirprwy Glerc, Cyngor Dolgelley Rural District Council; H. Lawrence Hughes, Agent and Secretary, County of Merioneth Conservative and Unionist Association; A. Williams (Ysg.) Cangen Cynwyd o Blaid Cymru; D. I. P. Jones, Ysgrifennydd Cymdeithasfa’r Deau; Llythyr Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Arenig at Gorfforaeth Lerpwl; Dick Williams, Sydney, Australia; H. R. Davies, Clerc Cyngor Plwy Llangower; Caradoc Roberts (Ysg) Cyngor Plwyf Llanycil; W. Emrys Jones, Clerc Cyngor Plwy Llangwm; R. Lloyd Edwards, Clerc Cyngor Plwyf Tir Ifan, Ysbyty Ifan; G. I. Roberts, Clerc Cyngor Plwy Llanuwchllyn; Y Parch A. M. Thomas, (Ysg.) Cyfarfod Gweinidogion Llanfair Caereinion; C. H. Griffiths, Ysg. Cymdeithas Cynghorau Plwyf Sir Gaernarfon; Sam Jones, Sec. Birmingham and District Welsh Central Committee; Edgar Spooner, Ysg. Cymdeithas Cynghorau Plwyf Meirion; W.H. Boore, Cadeirydd Cymdeithas Gymraeg Leamington; R. Anthony Davies, Ysg. Cyfundeb Annibynwyr Ceredigion; Geraint Owen a Caradog Evans, Pwyllgor Amaethwyr Ieuanc Ysbyty Ifan; E. Cynan Thomas, Cadeirydd Cyngor Plwyf Llanfachreth; Arthur Thomas, Ysg. Cyfundeb Eglwysi Annibynnol Maldwyn.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.