skip to main content

Pori'r archifau

XG2 Add

Bodfuan

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XG2/ADD/1 MINUTES: Guardians Committee [incomplete].  1931 Jan 3
XG2/ADD/2 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Feb 17
XG2/ADD/3 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Mar 2
XG2/ADD/4 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Apr 6
XG2/ADD/5 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Oct 20
XG2/ADD/6 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Nov 2
XG2/ADD/7 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Nov 7
XG2/ADD/8 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Nov 30
XG2/ADD/9 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Dec 15
XG2/ADD/10 MINUTES: Guardians Committee.  1934 Dec 28
Tudalen 1 o 33: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.