skip to main content

Pori'r archifau

XD70

Ellis Davies Solicitors

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD70/1 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1903
XD70/2 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1906
XD70/3 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1906
XD70/4 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, pa. Caernarfon.  1908
XD70/5 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1908
XD70/6 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors t. Caernarfon.  1909
XD70/7 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1910
XD70/8 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1911
XD70/9 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors t. Caernarfon.  1911
XD70/10 OFFICE DIARY belonging to Ellis Davies, Jones & Jones, Solicitors, t. Caernarfon.  1912
Tudalen 1 o 33: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.