skip to main content

Pori'r archifau

XD70/88

BUNDLE OF CORRESPONDENCE relating to the Newborough Estate, Blaenau Ffestiniog, co. Merioneth, Gelligrin House, pa. Llandecwyn, co. Merioneth and 2 Trefeini Tanau pa. Blaenau Ffestiniog, co. Merioneth.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.