skip to main content

Pori'r archifau

XD70/52

CASH BOOK detailing rents collected from leases of Cefnfaes Estate in Bethesda. Premises mentioned by street name and number only.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.