skip to main content

Pori'r archifau

XD14/5

Archifau Cwmni Dwr Porthmadog The Porthmadog Waterworks Company Archive

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD14/5/1 REPORT by the Chairman to the Directors upon his visit to the company.  1922 Sept 1-13
XD14/5/2 LETTER to the Chairman and the Directors of the Company re: Reducing Expenditure.  1951 Jan 8
XD14/5/3 LETTER to the Company from Merioneth County Council re: Additions to Portmadoc Water Act 1880.  1952 May 5
XD14/5/4 DETAILS of Annual meetings of Shareholders. Includes: Revenue Accounts and Directors reports.  1961 - 1962
XD14/5/5 MINUTES of Directors’ meeting.  1962 June 22
XD14/5/6 MINUTES of Directors meetings held on 14 Dec 1962 and 15 July 1963.  1963 July
XD14/5/7 DETAILS of Board meeting and Agenda.  1963 Dec 9
XD14/5/8 LETTER from the Water Companies Association, calling a meeting to discuss the forthcoming General Election.  1963 Dec 12
XD14/5/9 MINUTES of the Directors meeting held on 13 Dec 1963.  1963 Dec
XD14/5/10 DETAILS of Annual meeting of Shareholders to be held on 13 Dec 1963.  1963 Dec
Tudalen 1 o 18: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.