skip to main content

Pori'r archifau

XD2Add

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD2/Add/44a/1 FILE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon regarding the following: cliff footpath, Nefyn; Castle Hotel and Tower Hotel, Pwllheli; Glynrhonwy Qua...  rhagor 1942-1952
XD2/Add/44a/2 FILE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to the sale of the Air Ministry and also Maesyffynnon, Nefyn (31 ite...  rhagor 1942
XD2/Add/44a/3 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to the Ellen Glynne charity; lease of Yokehouse Farm and Llanddwyn...  rhagor 1943 Jan.-Oct
XD2/Add/44a/4 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon.  1944
XD2/Add/44a/5 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincents and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to the Tithe Act; Water Supply; Ty Isaf land, Nefyn and Nefyn pro...  rhagor 1945
XD2/Add/44a/6 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to water mains and supply; Ellen Glynne Charity; St Beuno Hotel, C...  rhagor 1946
XD2/Add/44a/7 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to water rights; Llanddwyn island; and St. Beuno, Clynnog. (19 ite...  rhagor 1947
XD2/Add/44a/8 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to Gwysfa Abererch; Coed Helen Estate, Caernarfon; Ellen Glynne Ch...  rhagor 1948
XD2/Add/44a/9 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to Plas Bach, Ynys Enlli; 2 and 4 Gaol Street, Pwllheli; Caernarfo...  rhagor 1949
XD2/Add/44a/10 BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Caernarfon, includes correspondence relating to sewerage rights; Tower Hotel, Pwllheli; Morfa land, Pwllheli; Glanydon, Pwllheli; Gla...  rhagor 1950
Tudalen 1 o 6: 1 2 3 4 5 6 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.