skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/10

BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Caernarfon, includes correspondence relating to sewerage rights; Tower Hotel, Pwllheli; Morfa land, Pwllheli; Glanydon, Pwllheli; Glangors, Caergybi; 14,22,24 and 26 Bangor Street, Caernarfon; Sarn Housing site; Slate Yards, St. Helen’s Road, Caernarfon; and Coed Helen Estate, Caernarfon. (57 items)


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.