skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/9

BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to Plas Bach, Ynys Enlli; 2 and 4 Gaol Street, Pwllheli; Caernarfon Grammar School Playing Field; Llanddwyn island; Newborough Arms, Bontnewydd. (28 items)


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.