skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/8

BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to Gwysfa Abererch; Coed Helen Estate, Caernarfon; Ellen Glynne Charity; Ynys Enlli; and Llanddwyn island. (32 items)


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.