skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/6

BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon, includes correspondence relating to water mains and supply; Ellen Glynne Charity; St Beuno Hotel, Clynnog; glebe land, Bodeuan; Glynllifon and Broomhall exchange and Llanddwyn island.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.