skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/4

BUNDLE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.