skip to main content

Pori'r archifau

XD2/Add/44a/1

FILE OF CORRESPONDENCE from Carter, Vincent and Co., Solicitors, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon regarding the following: cliff footpath, Nefyn; Castle Hotel and Tower Hotel, Pwllheli; Glynrhonwy Quarry, Llanberis; 5 and 6 Lancaster Square, Conwy; Clynnog Water supply; St. Beuno Hotel, Clynnog; drain at Morfa Nefyn; heirlooms moved to Rug; Bryn Bras Castle Estate, Llanrug; sale of plot at Rhosbridir; Harp Inn, Llandwrog; timber sale proceeds; 6 Gaol Street, Pwllheli; Morfa Dinas embankment; rent at Rhiw; Bwlan Chapel, Llandwrog; Hillcrest, Pwllheli and quillet in Caerhyg.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.