skip to main content

Pori'r archifau

XD38

Casgliad Ystad Gwedir, Dyffryn Conwy Gwydir Estate Collection, Conwy Valley

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD38/31 1. Thomas Blackwell Griffith formerly of Llanrwst, co. Denbs., now of Barnfield, Deganwy and John William Griffith of Llanrwst, solicitors. 2. Mary Griffith of Barnfield, Deganwy, widow, Thomas Black...  rhagor 1899 June 3
XD38/32 1. William Williams of Betws-y-Coed, draper. 2. Mary Griffith of Deganwy, widow, Thomas Blackwell Griffith of Deganwy, solicitor, and Herbert Ashcombe Walker of London, gent. 3. Matthew Henry Thomas...  rhagor 1899 June 17
XD38/33 1. Matthew Henry Thomas of Betws-y-Coed. 2. Reginald Storer Chamberlain of Llandudno, gent.. MORTGAGE of 2 Glanrafon Cottage, for securing £80 and interest.  1899 June 19
XD38/34 NOTICE of Assignment of Lease (of 17 June 1899).  1909 Sept. 20
XD38/35 1. Matthew Henry Thomas of Bod Gwynedd, pa. Betws-y-Coed. 2. David Thompson-Jones of Bryn Afon, pa. Betws-y-Coed, boot dealer. ASSIGNMENT of Lease (of 22 Sept. 1883) of 2 Glanrafon Cottage, at a rent ...  rhagor 1930 Oct. 1
XD38/36 APPLICATION for an official search, under the Land Charges Act, 1925.  1930 Oct.
XD38/37 LETTERS to David Thompson Jones concerning an insurance policy.  1930 Oct. 25
XD38/38 1. David Thompson Jones formerly of Bryn Arfon, pa. Betws-y-Coed, now of 2 Glanrafon Cottage. 2. Annie Grace Williams of Cartrefle, pa. Llanrwst, co. Denbs., widow. MORTGAGE of 2 Glanrafon Cottage, fo...  rhagor 1930 Nov. 9
XD38/39 1. David Thompson Jones. 2. Myfanwy Jones of Bodeifion, pa. Llanrwst, co. Denbs., wife of David Howell Jones. MORTGAGE of 2 Glanrafon Cottage, for securing £50 and interest.  1930 Nov. 10
XD38/40 1. David Thompson Jones. 2. Lord Willoughby de Eresby of Swinsted Hall, Grantham, co. Lincs.. SURRENDER of Lease (of 23 Aug. 1888 and 1 Oct. 1930).  1937 Oct. 13
Tudalen 4 o 21: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.