skip to main content

Pori'r archifau

XD38

Casgliad Ystad Gwedir, Dyffryn Conwy Gwydir Estate Collection, Conwy Valley

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XD38/21 1. John Prescott of Liverpool, co. Lancs., accountant. 2. Owen Isgoed Jones of Llanrwst, chemist, and Evan Evans, plumber. CONVEYANCE of the Betws-y-Coed Gas works and machinery. Consideration: £53.10...  rhagor 1883 Aug. 20
XD38/22 1. Owen Isgoed Jones and Evan Evans. 2. David Charles Davies of Ashton-on-Mersey, co. Lancs., gent.. 3. Holyhead and North Wales Gas and Water Corporation Ltd. CONVEYANCE of the Betws-y-Coed Gas Work...  rhagor 1896 July 3
XD38/23 ABSTRACT OF TITLE to the Gas Works. Plan.  1904
XD38/24 REQUISITIONS ON TITLE from the Holyhead and North Wales Gas and Water Corp. Ltd., to the British Workman’s and General Assurance Co. Ltd..  1904 Dec.
XD38/25 1. Holyhead and North Wales Gas and Water Corp. Ltd. 2. Britannic (formerly British Workman’s and General) Assurance Co. Ltd. DEBENTURE to secure £12,000 and interest. And AGREEMENT to postpone...  rhagor 1905 March 2
XD38/26 1. Britannic Assurance Co. Ltd. 2. Holyhead and North Wales Gas and Water Corp. Ltd. ASSIGNMENT of Lease (of 16 March 1874) of the Betws-y-Coed Gas Works. Consideration: £480.  1919 Oct. 8
XD38/27 1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. 2. William Jones of Betws-y-Coed. COUNTERPART LEASE for a term of 99 years of land on the Shrewsbury to Holyhead road, pa. Betws-y-Coed. Rent: £12.12.0d. p.a...  rhagor 1883 Sept. 22
XD38/28 1. William Jones late of Betws-y-Coed, now of 317 Hazel Street, Wilkes Barre, co. Luzerne, U.S.A., joiner. 2. William Jones of Mount Pleasant, pa. Betws-y-Coed, miner. 3. William Williams of 2, Glanra...  rhagor 1888 Aug. 23
XD38/29 NOTICE of Assignment of Lease as in XD38/28.  1888 Aug. 23
XD38/30 1. William Williams of 2 Glanrafon Cottage, pa. Betws-y-Coed, tailor. 2. Thomas Blackwell Griffith and John William Griffith of Llanrwst, co. Denbs., gents.. MORTGAGE for the residue of a term of 99 y...  rhagor 1888 Aug. 24
Tudalen 3 o 21: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.