skip to main content

Pori'r archifau

XD38/108

1. John Jones of Coed, pa. Whitford, co. Fflint, yeo.. 2. William Wynne of Mold, co. Fflint, gent.. MORTGAGE [Demise for a term of 500 years] of a farm called Tyddyn cae Mab Ithell and land called Cae mab Ithell Ucha, Cae mab Ithell issa, cae bychan and Cae mawr, pa. Trefriw, for securing £200 and interest.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.