skip to main content

Pori'r archifau

XD38/91

1. Hon. Peter Robert Drummond Burrell of Drummond Castle, co. Perth. 2. Gwen Edwards of Llanrwst, co. Denbs., widow. LEASE for 1 year of land and dwelling-house pa. Llanrwst.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.